EU-projekt i flera kommuner. Göteborgs Stad får två uppföljare som ska arbeta med att få ungdomar att fullfölja gymnasieskolan. De två tjänsterna är en av många pusselbitar i projektet Plug in. ”Vi har börjat rekryteringen, så jag hoppas att de finns på plats till starten av höstterminen”, säger Karin Asplund på utbildningsförvaltningen.

– De två uppföljarna kommer att vara anställda på utbildningsförvaltningen och jobba i nära samarbete med stadsdelförvaltningarna för att få kontakt med de ungdomar som har avbrutit sina gymnasiestudier.

I Göteborg står varje år cirka 1.000 ungdomar i åldern 16–19 år utanför gymnasieskolan, av olika anledningar.

Plug In har startats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och finansieras till hälften med pengar från ESF (Europeiska Socialfonden). ESF bidrar med 97 miljoner kronor i en klumpsumma, för ett 60-tal deltagande kommuner. Projektet pågår 2012–2014.

Två projekt i Göteborg
Göteborgs Stad har två delprojekt i Plug in. Ett handlar om att uppnå en högre genomförandegrad i gymnasieskolan och att eleverna ska gå ut minst betyget E. Här ska projektet samverka med de kommunala gymnasieskolorna.

Det andra projektet går ut på att konstruera ett bättre uppföljningsansvar för 16 – 19 åringarna. Här ska man samverka med alla tio stadsdelsförvaltningar i Göteborg. Och det är här de två kommunala uppföljarna kommer in i bilden.

Men i övrigt är det ännu oklart hur de aktiviteter som ska rikta sig mot ungdomarna ska se ut.

– Det måste utformas ihop med skolorna, som ju har olika elevgrupper och olika problematik. En modell kan inte passa alla, säger Karin Asplund.

Startar på allvar i höst
– Men i stort handlar det om att hitta metoder och angreppssätt som gör att eleverna inte avbryter, utan får det stöd de behöver för att klara sin utbildning.

Det är inte bara skolans folk som ska vara med i projektet.

– I varje stadsdel finns personer utsedda att vara vår samarbetspartner, antingen inom skolan, socialtjänsten eller fritid och kultur, det varierar från stadsdel till stadsdel, säger Karin Asplund.

Än så länge är Plug in alltså på startsträckan.

– Under våren ska vi etablera oss och ta fram formerna för hur vi ska arbeta och sedan räknar vi med att komma igång med aktivteter i augusti, säger Karin Asplund.