"Vi har haft en bra ström med besökare". ”Jag blev jätteglad när jag först hörde om regnbågstiderna!” Citatet är från en av många besökare på riktade tider för regnbågsfamiljer som startade i höstas och blivit en uppskattad del av öppna förskolans utbud.

Hösten 2021 startade Göteborgs Stad med riktade tider för regnbågsfamiljer på två öppna förskolor, Draken och Sannegården.

– Vi har haft en bra ström med besökare, trots att det minskade lite i slutet på grund av pandemi och RS-virus. Det är tydligt att det finns ett behov av verksamheten och vi vill gärna att fler familjer hittar till oss, säger Kerstin Olsson, förskollärare på Draken.

Fokus på lek och social samvaro

På regnbågstiderna är det samma verksamhet som på andra tider i öppna förskolan, det vill säga fokus ligger på lek, skapande, sång och social samvaro. Jenny Kvick-Sandberg är en av besökarna som varit med på regnbågstiderna under hösten:

– Här träffar vi andra barn och vuxna som vi kanske inte träffat annars. Och barnen tycker att det är jättekul med alla saker och andra barn. Öppna förskolan blir värdefull träning för barnen att samspela med varandra och vänja sig vid barngrupper innan de börjar i förskolan.

Värdefullt att träffa liknande familjer

Jenny Kvick-Sandberg har besökt öppna förskolan både på vanliga tider och regnbågstider. Hon lyfter fram två positiva saker med regnbågstiderna:

– Det första är att jag och min fru blir självklara som par och får vara norm. Det finns en trygghet i det, när andra förstår oss. Vi kan dela erfarenheter av hur det varit att skaffa barn och leva i sammanhang liknande vårt.

– Det andra är att mitt barn får möjlighet att träffa barn som har liknande familjer. Det blir speciellt viktigt när barnen blir lite äldre.

Nöjda besökare och uppskattad personal

En sak som Jenny vill lyfta fram är personalen på de öppna förskolornas regnbågstider.

– Det märks att personalen är engagerad, utbildad och påläst. De har verkligen varit förberedda och insatta i frågor, vilket känns tryggt. Vi kommer till öppna förskolan mest för att leka och umgås med andra familjer, men uppskattar också när personalen anordnar till exempel bokprat och föreläsningar som anknyter till regnbågsfamiljer.

– Det märks att regnbågstiderna är uppskattade, inte minst för att många av besökarna kommer långväga ifrån, säger Jenny Kvick-Sandberg.