En mycket speciell show har på måndagen urpremiär på Angereds Teater. Den heter Vroom och har skrivits av 145 skolbarn i åldrarna 9-12 år från sex skolor i Göteborg. Temat är resor, så det har blivit en föreställning som går "hit å dit å tillbaks igen". 4.500 elever är redan inbokade för showens skolföreställningar.

– Alla elevernas texter är förstås inte med, vi har gjort ett urval. Men alla har varit delaktiga, säger Lisa Nowotny, marknadsansvarig på Angereds Teater.

”145 dramatiker i publiken”

– Det finns en löst sammanhållen story i Vroom, men främst är det en sanslös show!

På måndagen klockan 13 är det urpremiär med samtliga sex klasser närvarande i publiken.

– Det ska bli spännande, det är ju ganska ovanligt att man har 145 dramatiker närvarande i premiärpubliken, säger Lisa Nowotny.

Då kommer barnen att få se det slutliga resultatet av hur skådespelare och musiker från Angereds Teater har förvaltat deras texter, en del korta dikter, andra långa berättelser. Under hösten har barnen
kunnat följa teaterns arbete med kollationering, repetitioner, scenografi och affischer.

Utbyte med andra stadsdelar

Några av texterna har tonsatts av musikhandledarna från Angereds Kulturskolor och har blivit musikaliska inslag i föreställningen, bland annat fem nya allsångsdängor. Andra texter ageras, reciteras eller finns med som scenografiska element.

Vroom är en fortsättning på Angereds Teaters mångåriga samarbete med Angereds Kulturskolor, ett sökande efter nya perspektiv och nya texter. Tidigare har liknande skrivprojekt vänt sig till yngre barn i stadsdelar i nordost.

Men inför Vroom bjöds även skolor i vänstadsdelarna Linnéstaden, Centrum och Torslanda in att delta. På så sätt blev skrivprojektet också ett utbytesprojekt, där barn med olika bakgrund – geografisk, etnisk och socio-ekonomsk – fick mötas.

80 pedagoger deltar i utbildning

I projektet ingår också en vidareutbildning för lärare från Göteborgsskolor i användandet av estetiska läroprocesser i skolans läs- och skrivutveckling. Drygt 80 pedagoger deltar i utbildningen som varvar föreläsningar med mycket praktiskt workshopsarbete samt praktiknära handledning ute på skolorna. Utbildningen pågår under läsåret 07/08 och genomförs av Center för skolutveckling och Angereds Teater.

En annan del av projektet är en utställning där fem konstnärer har tolkat de skrivande barnens texter. Utställningen Resan pågår på Blå Stället fram till 7 januari.

Fotnot:
I första hand spelas Vroom dagtid för skolor men man ger två familjeföreställningar lördagen den 15 dec, kl 13 och kl 15.