Bättre diskussioner och nya perspektiv. Under hösten har elevrådsrepresentanter från olika högstadieskolor gått en utbildning som ska stärka elevrådet. Satsningen är en del av stadens jubileumsprojekt Demokratisering med ungt inflytande. ”Utbildningen gav mig en inblick i hur bra vårt elevråd skulle kunna vara och vad vi kan förbättra”, säger Jannick Achberger Kropp i 9c på Guldhedsskolan.

Mötesteknik och slipad diskussionsförmåga. Det är några av redskapen som elever från högstadieskolor i Göteborg tar med sig från grundskoleförvaltningens utbildning för att stärka skolornas elevråd.

När Torslandaskolan fick en förfrågan om att delta i utbildning, som är en del av jubileumsprojektet Demokratisering med ungt inflytande, såg rektor Dan Alfredsson en möjlighet som han letat efter.

− Vi har länge funderat på hur vi kan utveckla elevrådet och stärka demokratiarbetet på skolan. Eleverna är vårt centrum men det blir lätt att vi vuxna bestämmer och eleverna rättar sig efter det. Det måste vi motverka och där spelar elevrådet en viktig roll. Men det är inte lätt att få kontinuitet i arbetet eftersom eleverna slutar i årskurs nio. Det blir lite som att börja om varje år. Vi såg den här utbildningen som en nystart för elevrådet.

Känner att deras jobb gör skillnad

Under en intensiv dag i november fick elevrådsrepresentanterna på Torslandskolan bland annat lära sig mötesstruktur.

−  Det kan vara svårt och nervöst att hålla i ett möte med andra elever som man bara träffar en gång i månaden. Då hjälper det att ha tydliga redskap att ta till, säger Dan Alfredsson.

Han tror att utbildningen stärkte eleverna i att de gör ett viktigt arbete i elevrådet. Den gav också nya perspektiv som de ska arbeta vidare med.

− Vi insåg att flödet mellan klassråd, elevråd och rapporteringen tillbaka till klassen inte alltid flyter på. Så nu ska elevrådet ta fram en struktur för hur det kan förbättras, säger han.

Vill få bättre struktur

Jannick Achberger Kropp går på Guldhedsskolan och representerar klass 9c i skolans elevråd.

Jannick Achberger Kropp går på Guldhedsskolan. Han representerar klass 9c i skolans elevråd för årskurs 6–9 och har gått elevrådsutbildningen.

− Vi pratade om hur ett elevråd ska vara och om hur klassrådet ska vara för att elevrådet ska fungera. Vi gjorde en plan för vårt elevråd, hur det kan förbättras.

Vad kan ni förbättra?

− Det händer inget med beslut vi tar i elevrådet, till exempel. Vi behöver definitivt en bättre struktur.

Hur fortsätter ni att jobba i elevrådet nu?

− Vi ska ta upp vår plan och kolla hur vi kan utföra planen. Vi har ett projekt på skolan där vi fått pengar att förbättra miljön inomhus och utomhus.

Jannick tycker att det är viktigt att det finns ett fungerande elevråd på en skola.

− Elevrådet är en möjlighet att göra elevernas röster hörda och en möjlighet att ha medbestämmande elever. Det är också en möjlighet att förbättra skolan för eleverna.