Ettårigt program. Det behövs flera unga som vill engagera sig i föreningslivet och bli barn- och ungdomsledare. För att komma till rätta med problemet prövas ett ettårigt ledarprogram som förutom utbildning även ger deltagarna ekonomisk ersättning.

I höstas fick Göteborgs föreningar ett erbjudande att låta en till tre av sina medlemmar i åldern 15–20 år gå ledarskapsutbildning med ekonomisk ersättning. Platserna fylldes snabbt och till hösten startar troligtvis en ny omgång av Unga ledarprogamet.

− Det är väldigt roligt att intresset varit så stort och vår förhoppning är att ungdomarna kommer att arbeta som ledare även om ett år, säger Anna Westin, verksamhetsutvecklare på Göteborgs Stads idrotts− och föreningsförvaltning.

Anna Westin. Foto: Åsa Rehnström

De genomför satsningen tillsammans med RF SISU Västra Götaland, som är en sammanslagning av riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland. Initiativet kom till efter ett beslut i idrotts- och förvaltningsnämnden för att komma till rätta med bristen på barn- och ungdomsledare i föreningar.

− Vi erbjuder unga en bra ledarutbildning − samtidigt som de får en ekonomisk ersättning på 1 000 kronor i månaden. Hur mycket ersättningen bidrar till intresset för programmet kommer vi att utvärdera i en enkät efteråt.

Stöd för att motivera och behålla ledare

Utbildningen pågår från mars till oktober och består av både digital och fysisk undervisning. Parallellt med ledarskapskursen ska en vuxen kontaktperson från varje förening gå en utbildning i hur man som förening kan jobba med att stödja, motivera och få unga att trivas i arbetet som ledare.

Programmet innehåller också nätverksträffar där såväl unga som vuxna får chans att träffas och ta del av varandras reflektioner och erfarenheter. Träffarna utgår får teman som psykisk hälsa, om att hitta balansen mellan prestation och att må bra, samt inkluderande ledarskap, om att kunna stötta barn med osynliga funktionsvariationer.

− Att arbeta som barn- och ungdomsledare är även en merit i yrkeslivet. Det visar framtida arbetsgivare att du bland annat är van vid att ta ansvar, arbeta i grupp och att kommunicera med och bemöta olika sorters människor.

Anna Westin, som själv arbetat som ungdomsledare i basket när hon var yngre, rekommenderar upplevelsen.

− Det är en fantastiskt rolig och givande erfarenhet som ger en stark känsla av tillhörighet och gemenskap.