En del av jubileumssatsning för demokrati. Hallå där Maria Fridén, verksamhetsutvecklare demokrati på grundskoleförvaltningen. I november får åtta elevråd i Göteborgs Stads högstadieskolor möjlighet att gå en ledarutbildning. Berätta!

Maria Fridén.

– Det är del av stadens jubileumsprojekt Demokratisering med ungt inflytande. Staden vill satsa på att fler unga ska kunna leda och stötta bra möten. Elever har ju rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och har rätt att organisera sig vilket oftast görs i ett elevråd. Generellt har dock elevrådets inflytande och legitimitet minskat sedan 60-talet, då de var jättestarka.

Hur bra fungerar elevråden i Göteborgs Stads högstadieskolor?

 – Det är svårt att få en bild av det med så många skolor. Det finns jättemånga välfungerande, men generellt utnyttjas inte elevrådets potential som det hade kunnat göras. Vi vet genom olika sätt att elever vill påverka. Vi vet också att skolan kan och bör involvera elever i skolans arbete. Eleverna är en jättebra resurs i skolans utvecklingsarbete – inte minst trygghetsfrågor. Därför är det viktigt att stärka elevråden som forum.

Hur är utbildningen upplagd?

 – Utbildningsdagarna – totalt fyra – äger rum i november. Utbildningen pågår under en dag och det är två elevråd som deltar vid varje tillfälle. Dessutom ska den ansvariga vuxna för elevrådet också delta. Intresset för att vara med har varit ganska stort men det är ännu inte klart vilka som får plats.

Vad kommer eleverna att få lära sig?

 – Syftet är att stärka elevråden som deltar. De kommer att lära sig att hålla bra demokratiska möten där alla kommer till tals. Eleverna kommer också att få lära sig hur man är en bra representant för sin klass och att man kan behöva ge förslag från klassen som man själv kanske inte gillar. Vad innebär representativ demokrati? Varje elevråd får stöd i att identifiera vilka steg som behöver tas på just deras skola. Alla kommer att stå på olika platser, men det ska finnas en vilja att utvecklas framåt.

Vilka håller i utbildningen?

 – Det är en tjänst vi har upphandlat. Företaget i fråga är vana vid att processleda och hjälpa grupper.