Det går nästan två sökande på varje plats till Motortekniska gymnasiet och till affärsprogrammet på Hvitfeldtska. Det visar de preliminära siffrorna för årets gymnasieintagning som presenterades på tisdagen. Populäraste programmet i år är Bernadottegymnasiets specialutformade program med över fyra sökande per plats.

Antalet sökande till Göteborgs Stads gymnasieskolor har ökat. 343 fler elever än förra året har sökt kommunalt gymnasium i Göteborg.

Samtidigt har färre sökt till friskolorna. Till exempel sökte 38 elever till Sjölins gymnasiums 150 platser. Cybergymnasiet har 71 behöriga förstahandssökande till sina 400 platser.