Thomas Östros kommer till Göteborg för att prata om inflytande och delaktighet på ”Nya vägar till elevinflytande”. Konferensen som lockat 350 gymnasieelever, lärare och skolledare hålls i Artisten på onsdagen. Förutom ministerbesöket premiärvisas också en film gjord av gymnasieelever.

– Thomas Östros ska prata om hur eleverna kan få bättre inflytande i den nya gymnasieskolan med hjälp av skollagen. Han kommer också att prata om hur samarbetet mellan skolan och lärarutbildningen kan förbättras, efter det samtalar med fem elever om demokrati och elevinflytande, säger Margareta Levegård, utvecklingsledare för Elevforum i Göteborgs Stad.

– Vi visar också en ny film där elever agerar. Den handlar om hur man kan få elevinflytande via kursråd och hur elever tar reda på sina rättigheter via elevrådet. Filmen ska distribueras till alla gymnasier i Göteborg.

Ungdomsforskare vänder på begreppen

Professor Mats Trondman som forskat om ungdomskulturer vänder på begreppen i sin föreläsning ”Kloka möten” om delaktighet och vuxenansvar. Han ställer frågan om det kanske är ungdomarna själva som är en bromskloss för att få vuxna att lyssna.

Förutom prat blir det också dans och musikuppträdanden och eleverna Samira Daher och Daniel Bladini berättar om Elevforum för Tomas Östros i form av en rap.

Fotnot:
I Elevforum Göteborg samarbetar elever, lärare, elevrådsstyrelser, skolledningar och gymnasieskolor med utveckling av elevers inflytande och ansvar i skolan.