Lyckat samarbete. Svenska fotbollförbundets utbildningssatsning “Reboot - football for jobs” har blivit lyckad i Göteborg och fortsätter ett år till med pengar från Europeiska socialfonden. “Det har varit en enorm styrka att vi haft Göteborgs Stad som samarbetspart, utan hade det kanske inte gått lika bra”, säger Marina Hanna Esso, projektledare på Göteborgs fotbollförbund.

Svenska fotbollförbundet har fått ytterligare 22 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för utbildningssatsningen i Göteborg, Motala, Norrköping och Umeå.  Precis som vid starten förra året finns det totalt 100 platser, vilket innebär 25 platser på varje ort.

– Tanken var att ha 25 deltagare under ett år, men i och med att de inte får någon ersättning hos oss så tappar vi dem efter några månader. Men det är åt rätt håll, de går vidare till någon form av sysselsättning. Så fort någon slutat har en ny deltagare fått platsen, säger Marina Hanna Esso.

Arbete och studier

Med fotboll som verktyg får deltagarna förbättra sin kompetens och sitt cv så att de kommer närmare arbetsmarknaden, Under året har 60 personer varit med i projektet. Av dem fick 33 personer arbete och 20 gick vidare till studier.

–Vi har fångat upp många yngre och de har gått tillbaka till sina gymnasiestudier. De lite äldre har vågat söka jobb efter cv-träning och intervjuteknik och fått olika anställningar, till exempel som skolvärd eller trygghetsvärd.

Ledarskap

Göteborg Stad är med i arbetet med att hitta deltagarna, bland annat genom arbetsmarknad- och vuxenutbildning och socialtjänsten. Det deltagarna har gemensamt är att de är från 15 år och uppåt, arbetslösa, har fotbolls- eller idrottsintresse och vill arbeta med ledarskap. Under utbildningen finns det möjlighet för dem att gå tränarutbildning, domarutbildning eller annan ledarskapsutbildning-

– En tjej gick vidare till steg ett-kursen man behöver för att få döma och hon dömer i dag. Två-tre personer har gått vidare till föreningslivet och tränar barn- och ungdomslag.

Praktik

Praktik ingår också i utbildningen. Eftersom det var svårt att hitta platser med fokus på ledarskap valde Marina Hanna Esso att skapa en samverkan med skolor, främst i stadens utsatta områden.

– Vi ville komma ut med våra deltagare för att de skulle få praktisera det som de lärt sig. Vi aktiverar barn och unga under lunchrasten eller efter skolan. I dag är vi aktiva i 10-15 skolor. Det har gett deltagarna mer erfarenhet och  varit väldigt uppskattat av både av dem och skolorna.

Finns i hela staden

Reboot – football for jobs utgår från Kviberg och har verksamhet i hela staden.

-Det känns jättekul att vi fått nya pengar. Det är så roligt att se när sådana här satsningar fungerar, att man har någon som tror på en och vill att det ska fortsätta. Det blev så bra mot slutet av första året och tryck utifrån, fler skolor som ville att vi skulle komma ut.

Söker fotbollsskor

I sommar väntar gratis fotbollsskola för 6–13-åringar på Hisingen, i Angered och Bergsjön/Kortedala. För att så många ska kunna spela med fotbollskor pågår en insamlingskampanj.

-Att äga ett par fotbollsskor är inte en självklarhet, det har vi märkt när vi varit ute och jobbat med barnen, familjerna har inte råd. De skor som skänks till oss delar vi ut till barnen i sommar och även till föreningar som är aktiva i området, säger Marina Hanna Esso.

Skorna kan lämnas hos Göteborgs fotbollförbund. Kansliet på Kviberg har öppet vardagar 8-17.