Ett 100-tal lärare från tjugofem olika länder gästar i nästa vecka några av Göteborgs grundskolor och gymnasier. Det är den sjätte internationella lärarveckan som pågår mellan 12 och 17 oktober. Gästlärarna kommer från bland annat Sydafrika, Iran, Irak och Kanada.

– Lärarna blir inspirerade av det svenska demokratiska utbildningssystemet och eleverna blir glada av att få tala sitt modersmål, säger Saedeh Amini, kurator på Introduktionsenheten i Frölunda.

Ökat intresse för internationalisering, språkkunskaper och ett vidgat samarbete för skolpersonalen är några förväntade effekterna av utbytesveckan.

Besök i skolans vardag

– Det är i linje med Göteborgs Stads målsättning att förstärka rollen som kunskapsstad i globaliseringens tecken, säger Gunilla Engberg, samordnare för Internationella lärarveckan.

För många av gästerna är det besöken i vardagen i de olika värdskolorna runt om i Göteborg, som betyder mest under Sverigebesöket.

Upplevelsen av ett demokratiskt utbildningssystem där eleverna är individer snarare än ett kollektiv, står ibland i stark kontrast till gästlärarnas egna erfarenheter.

Fotnot:
Internationella lärarveckan är ett samarbete mellan Göteborgs Stad Frölunda och Utbildningsförvaltningen och genomförs med stöd av samtliga stadsdelsförvaltningar.