Med undantag för vissa grupper. All studie- och yrkesvägledning sker via mail eller telefon och distansundervisningen utökas. Det är några av åtgärderna på Göteborgs Stads vuxenutbildningar efter de striktare restriktionerna på grund av covid-19-pandemin. Vissa grupper kommer dock att få fortsatt undervisning på plats. Undantaget är ett resultat av det senaste halvårets erfarenheter.

Mia Strand Wessling är avdelningschef på arbetsmarknad och vuxenutbildning.

I mitten av mars gick all vuxenundervisning inom Göteborgs Stad över till distans på bara några dagar.

Sedan dess har läget förändrats ett flertal gånger och förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning har tillsammans med skolorna tagit lärdom om vilka lösningar som fungerar och inte.

− För elevernas skull är full distansutbildning inte bra och vi har definierat fyra grupper där undervisning måste ske, åtminstone delvis, på plats, säger Mia Strand Wessling, avdelningschef på arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Kan sakna skolerfarenhet

De grupper som berörs är nya elever i samtliga skolformer, sfi−grupper med lite tidigare skolerfarenhet, särskilda undervisningsgrupper med elever med särskilda behov och vissa yrkesutbildningar. Orsakerna är flera.

− För en del har det inneburit ett stort kliv att börja på en vuxenutbildning och det är viktigt att de får rätt stöd i början, andra har ingen eller väldigt lite erfarenhet av digitala kanaler eller så kan det handla om en yrkesutbildning som du inte kan genomföras enbart på distans, till exempel till kock eller yrkesförare.

För att hantera undervisningen som ändå måste ske på plats delas eleverna upp i mindre grupper. Lokaler och rutiner måste ses över så att de allmänna restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kan följas.

− Det här är en anpassning som varje skola måste göra utifrån sina förutsättningar. Det kan vara en svår utmaning eftersom skolorna också är arbetsgivare som ska säkerställa sin personals säkerhet.

Inga besök till studie- och yrkesvägledare

För att minska antalet människor som rör sig i skolans lokaler kommer förvaltningens studie- och yrkesvägledare som vanligtvis arbetar ute på skolorna inte ge vägledning på plats fram till den 20 november. Vägledning kommer istället att ske via e−post och telefon.

För de som behöver hjälp med att göra en sfi-ansökan och inte klarar det på egen hand finns studie- och yrkesinformatör tillgängliga på förvaltningen mellan klockan 10 och 12, måndag till onsdag.

Sedan pandemin bröt ut har förvaltningen haft en nära och kontinuerlig dialog med skolorna om hur verksamheten kan anpassas.

− Vi har vant oss vid att förhålla oss till den här situationen. Vi märker att vi klarar allt fler digitala lösningar och via regelbundna möten med Statens kommuner och regioner, SKR, tar vi del av andra kommuners arbete och lär av varandra. Vi hittar lösningar och får det att fungera, säger Mia Strand Wessling.