Samtal om risker med hjälp av konst. “Safe Skills - varje brand är en berättelse” öppnar på Kulturhuset Bergsjön den 1 oktober. Utställningen består av sju konstverk som visar risker som unga upplever i sin vardag. “För oss är det ett nytt grepp att ta med konsten in i samtalet med barn kring risker, men även med vuxna som arbetar med barn”, säger Pernilla Alsterlind, verksamhetsstrateg på Räddningstjänsten Storgöteborg.

För ett antal år sedan gjorde Räddningstjänsten Skåne Nordväst ett studiebesök i Birmingham i ett hus dit barn får komma och gå igenom olika risker de möter i sin vardag. Då föddes idén att skapa en interaktiv form för dialog kring ungas upplevelser av olika risker, som otrygghet, kriminalitet, droger och brand. De sökte och fick pengar från Allmänna arvsfonden och anställde författaren Ester Roxberg som projektledare.

Kombinerar risker med konst

Utställningen har visats i Helsingborg och Malmö och nu kommer den till Göteborg där Räddningstjänsten Storgöteborg står som värd.

– Räddningstjänsten arbetar mycket med information och riskmedvetenhet, men vi använder inte så ofta kulturen som uttrycksmedel. Det här är ett sätt att kombinera samtal om risker med konst, säger Pernilla Alsterlind.

Unga får jobb som värdar

De sju konstverken i utställningen är skapade av studenter på Konstfack och de är baserade på dialoger med ungdomar. Konstverken blir ett underlag för utställningsvärdarna.

– Det är unga personer som är anställda genom Safe skills för att lotsa klasserna genom de olika konstverken och ha en dialog om vad de upplever och anser om de olika riskerna. Det är värdefullt att utställningen visas på Kulturhuset Bergsjön och att ungdomar från området får arbete som värdar.

Till utställningen finns en skrivartävling som heter Word skills. Den pågår under oktober och avslutas på en poesiafton på Kulturhuset Bergsjön den 28 oktober. Läs mer om Safe skills och Word skills i länkarna nedan.

Utställningen visas 1-30 oktober. Det är öppet för drop in på vardagar klockan 10-15 och på lördagar och söndagar klockan 11-14.

Det är en interaktiv form för dialog kring ungas upplevelser av olika risker. Foto: Lina Alriksson