Färre program, meritpoäng och ny betygskala. Snart väljer niondeklassarna gymnasieutbildning – samtidigt som hela skolsystemet reformeras. Det gör att behovet av studie- och yrkesvägledning väntas öka.

– Eftersom förändringarna är så stora och sker så snabbt är det svårt att komma ut med en komplett information till elever och föräldrar. Men vi har försökt ligga steget före och har ännu inte märkt av något ökat tryck på våra vägledare, säger Björn Kalin, enhetschef på Vägledningscentrum.

Kan bli svårare att byta bana senare i livet

Från och med nästa år införs en ny gymnasieskola. Den innehåller flera genomgripande förändringar. En av de mest märkbara är att de allra flesta av gymnasieskolornas nischade program försvinner. Istället ska utbildningarna i huvudsak rymmas inom de 18 nationella gymnasieprogrammen.

Dessa delas i sin tur upp i yrkes- respektive högskoleförberedande program.

– Det ger färre studievägar för eleverna. Eftersom utbudet minskar kanske det blir lättare att välja, men det kan bli svårare att byta yrkesbana senare i livet, säger Björn Kalin.

Språk och matte ger extra poäng

Dessutom gäller det att vara ute i god tid. Redan språkvalet i femman kan styra hur elevens yrkeskarriär ser ut som vuxen. Det beror på att så kallade meritpoäng införs.

Fördjupade kunskaper i bland annat språk och matte ger extra poäng – och det kan vara avgörande när man ska konkurrera om de attraktiva utbildningsplatserna på högskolan.

– Konsekvensen blir att elever och föräldrar måste vara ute i väldigt god tid. För vår del kan det innebära att uppdraget ändras. Som det är nu arbetar vi med studievägledning från och med årskurs sex, nu behövs information redan i femte klass, säger Björn Kalin.

Drop in på Skånegatan

Skolverket har inga riktlinjer för omfattningen av kommunernas studie- och yrkesvägledning. I Göteborg finns vägledare på alla kommunala skolor. Många fristående skolor köper också vägledningstjänster från Vägledningscentrum som också har drop in i sina lokaler på Skånegatan.

– I snitt har varje vägledare i Göteborg mellan 800 och 850 elever. Rikssnittet brukar hamna någonstans mellan 500 och 600 elever. Å andra sidan har vi renodlat vårt uppdrag och skurit bort sådant som praoverksamhet och administration, säger Björn Kalin.

Eftersom ändringarna i gymnasieskolan genomförs med så kort varsel har ansökningstiden förlängts med en månad – från 1 februari till 1 mars.