”Inkluderande och holistisk approach”. Vägledningscentrums drop-in har fått priset Guiding city award av en internationell jury. ”Det känns roligt och spännande att vår service och stöd till ungdomar, vårdnadshavare och lärare i Göteborgs Stad uppmärksammas”, säger Anette Unger, samordnare för drop-in-verksamheten vid Vägledningscentrum. Priset ut på en gala i Katalonien den 29 november.

”Sedan Drop in bildades 2003 har den blivit en central del av studie- och yrkesvägledningserbjudandet för unga personer i Göteborgs Stad. Drop in har blivit en prototyp för andra städer som vill samla resurser för studenter, lärare och yrkesverksamma. Drop in erbjuder både en inkluderande och holistisk approach för att möta behoven för unga i staden. Detta är en modell som inte bara Sverige, utan även andra städer och politiker borde överväga. ” skriver juryn i sin motivering.

Tillgänglig och bred verksamhet
Drop in vänder sig till ungdomar från 12 till 20 års ålder. Anette Unger berättar att de erbjuder allt ifrån individuella samtal och informationskvällar för både ungdomar och vårdnadshavare, till studie- och yrkesvägledningslektioner dagtid för skolklasser och deras lärare.

– Denna tillgänglighet och bredd bidrar till att ungdomar i Göteborgs stad får bra förutsättningar för att utveckla sin valkompetens, säger hon.

Priset tillkännagavs på Educaweb’s awards for academic and professional guidance. Syftet med priset är att erkänna och lyfta viktiga initiativ inom lokal studie- och yrkesvägledning från någon stad i världen.