Öppet för unga varje onsdag. Stadsbibliotekets läxhjälp för unga har blivit en succé och lockar mängder med elever till ungdomsavdelningen Dynamo.

Det är fullt med ungdomar vid kaféborden en trappa ner i Stadsbiblioteket. Det är mycket aktivitet, men ändå ett koncentrerat lugn i rummet.

Varje onsdag mellan klockan 16.00 och 18.00 söker sig elever från Göteborgs högstadisekolor, gymnasier och komvux för att ta del av läxhjälpen.

Bred kunskap
– Här får de hjälp i alla skolämnen. De som ger läxhjälpen är allt från gamla lärare till lärarstudenter och personer som är exempelvis matematikentusiaster. De har en väldig bred kunskap, säger Frida Ulvegren, som är mediepedagog på Stadsbiblioteket.

Läxhjälpen är ett samarbete mellan Stadsbibliotekets ungdomsavdelning Dynamo, lärarstudenter från Göteborgs universitet och volontärer från Mattecentrum, som är en ideell förening som erbjuder gratis läxhjälp i matte till barn och unga. Mattecentrum har räknestugor runt om i hela landet och flera olika onlineverktyg för lärande.

– Läxhjälpen är ett sätt att överbygga de ojämlikheter som finns i samhället där vissa familjer inte har möjlighet att hjälpa sina barn med läxor. Andra som kommer till oss bor på olika slags boenden och har inte heller möjlighet att få läxhjälp hemma. Med läxhjälpen hjälper vi till att jämna ut olikheterna för de som annars får en svårare skolgång och därmed en tuffare start i livet.

Öppet hela terminen
Läxhjälpen startade upp för terminen i början av februari och fortsätter fram till terminsslutet, hela vägen fram till 23 maj. Det är drop in som gäller, ingen föranmälan behövs och alla är välkomna.

– De allra flesta som kommer till oss är gymnasieungdomar och ibland är det så många som 60 eller 70 personer som kommer, ibland är det något färre men snittet är runt 40 ungdomar.