En fjärdedel av de nyanlända flyktingarna får jobb efter praktik. Vuxenutbildningens integrationsplatser har under årets första sex månader skapat 333 nya arbetstillfällen – trots lågkonjunktur.

Integrationsplats är praktik avsedd för nyanlända flyktingar som läser svenska för invandrare (sfi). Vuxenutbildningen är samordnare för integrationsplatserna som främst finns på privata företag och ideella organisationer.

Bästa sättet att lära sig svenska

– Vi har en bank med mellan 2.000 och 2.500 platser. Placering sker utifrån individens kompetens och företagens behov. Genom att göra en bra matchning blir båda parter nöjda. Det är inte någon idé att skicka ut en ekonom på praktik som städare, säger Alexander DeCerein, koordinator för integrationsplatserna.

Omkring 1.200 av integrationsplatserna brukar vara tillsatta. Nyanlända flyktingar prioriteras, men kravet är att de hunnit lära sig så pass mycket svenska att de kan kommunicera.

– Sedan går det väldigt snabbt, det bästa sättet att lära sig svenska är att komma ut i arbetslivet, säger Alexander DeCerein.

”En riktigt bra siffra”

Tanken är också att sfi-undervisningen ska samordnas med kunskapsinhämtningen ute på integrationsplatsen. Läraren gör besök på arbetsplatsen och följer upp och fördjupar med studier i klassrummet.

I många fall leder integrationsplatserna till riktiga arbetstillfällen. Under årets första sex månader fick 333 personer jobb efter praktiken.

– Det är en riktigt bra siffra, särskilt med tanke på att det är lågkonjunktur, säger Alexander DeCerein.

Inga platser inom fordonsindustrin

Arbetstillfällena finns inom alla branscher – utom fordonsindustrin.

– Där har vi tidigare år haft goda kontakter som lett till många jobb. I år har vi inga platser där alls.