Öppet för alla. Nu kan du vara med och bygga nästa steg av den framväxande Jubileumsparken. 15 april till 12 maj bjuds barn och vuxna in att bygga ett pedagogiskt och lekfullt utelekrum för alla väder och årstider. Anmälan till byggworkshopen är öppen för alla!

Jubileumsparken i Frihamnen, som ska invigas 2021, växer gradvis fram i tätt samarbete och dialog med de boende och verksamheter som ska nyttja och njuta av parken. Denna medborgardialog och medskapandeprocess belönades nyligen av Sveriges arkitekter när Jubileumsparken vann det prestigefulla Sienapriset för Sveriges bästa landskapsarkitektur.

Ska användas året om
En av de workshopmetoder som man arbetar med heter ”Open Call”, som är ett sätt att bjuda in allmänheten för att på plats hjälpa till och utforma de områden som växer fram i parken. Nu under våren 2019 är det dags för nästa byggnation – ett utelekrum som kan nyttjas av barn och pedagoger året om.

Utelekrummet kommer att bestå av ett väderskydd som fylls med vatten och pedagogik. Ambitionen är att gemensamt skapa ett lek- och lustfullt pedagogiskt rum och skapa bättre förståelse för vad som händer när regn faller ner från skyn och träffar hårda, mjuka, gröna, blå eller grå ytor i staden.

Byggworkshopen, som sker tillsammans med ett spansk arkitektkollektiv, Recetas urbanas, pågår mellan 15 april och 12 maj.