Nästan var tredje plats på friskolorna i Göteborgsregionen saknar sökande i förstahandsvalet till gymnasiet. Det visar sammanställningen av elevernas val till gymnasieskolan läsåret 2003/2004. Bernadottegymnasiet är den mest populära gymnasieskolan.

– Desto fler utbildningsalternativ och gymnasieskolor att välja på för eleven, då är det självklart att trycket minskar, säger Örjan Eklund som är chef för gymnasieintagning i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

Vid förra antagningen för ett år sedan hade friskolorna cirka 0,8 sökande per plats. Nu är den siffran nere i cirka 0,65 sökande per plats. Det är samma nivå som för de kommunala skolorna. Totalt söker 1.900 elever till 2.824 platser på friskolor. Glappet mellan antalet elever och antalet utbildningsplatser beror på att det startat fler skolor och fler utbildningsplatser samtidigt som det inte blivit fler elever.

De siffror som presenterades på måndagen gäller den preliminära antagningen. Det är först vid den definitiva antagningen i juni som man säkert kan säga hur det blir. Förra året ökade antalet elever med 20 procent till den slutliga antagningen eftersom de inte blev behöriga till utbildningarna förrän de kompletterat med sina betyg från vårterminen.

Fler söker naturvetenskap

Årets 10.205 elever som bor i Göteborg och tolv kringliggande kommuner har haft möjlighet att söka till 309 olika utbildningsalternativ. Flest sökande har det samhällsvetenskapligt programmet med 1.276 sökande. Intresset för det naturvetenskapliga programmet ökar för första gången på flera år och har i år 884 sökande. Även elprogrammet har lockat fler i år.

Minskat intresse för omvårdnad

Intresset för de nationella programmen fortsätter att minska, i år med 3,8 procent. Mest minskar intresset för handel och administration, hantverk, hotell och restaurang och medieprogrammet. Framåt går istället bygg, el, energi estetsiska och fordon.

Omvårdnadsprogrammet fortsätter att minska och har minskat med 40 procent sedan år 2000.

Topplista – flest sökande per plats:

  • 1. Bernadottegymnasiet har 3,8 sökande/plats.
  • 2. Samhällsvetenskapsprogrammet med Ekonomisk inriktning Samskolan har 2,5 sökande/plats
  • 3. SKF 2,1 sökande per/plats.
  • 4. Elitidrott på Katrinelund i Göteborg har 1,8 sökande/plats.
  • 5. Estetisk profilering med Samhällsvetenskap på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund har 1,8 sökande per plats.
  • 6. Estetiskt program med inriktning Musik på Alströmergymnasiet i Alingsås har 1,7 sökande/plats.
  • 7. Samhällsprogrammet med Internationell inriktning på Lerums gymnasieskola har 1,7 sökande/plats.
  • 8. Estetiskt program med inriktning Musik på Donnergymnasiet i Göteborg har 1,7 sökande/plats.
  • 9. Frisör, Affär i Göteborg, Musik i Härryda Naturvetenskapligt program på Donnergymnasiet och Samskolan har alla 1,6 sökande/plats.

– Det som är anmärkningsvärt är att det har kommit in ett antal kommunala utbildningar på tio-i-topplistan. Förra året och förrförra året har det nästan varit förbehållet de fristående skolorna att stå på den här listan, säger Örjan Eklund.

GR håller i intagningen till 13 kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

65FC_2.jpg

Källa: Gymnasieantagningen, GR Utbildning