Programmet som nästan säkert leder till en anställning. Behovet av undersköterskor i Göteborgsregionen är så stort att utbildare och arbetsgivare nu gör en gemensam satsning på den årliga gymnasiemässan. Under parollen: ”Vård och omsorg – ett klokt val” hoppas man locka fler till programmet som nästan säkert leder till en anställning.

– Idag behöver vi, bara inom Göteborgs Stads äldreomsorg, rekrytera cirka 350 undersköterskor per år, och framöver kommer behovet att växa ytterligare, säger Margaretha Häggström som är processledare i Göteborgs Stad.

Regionens arbetsgivare och utbildare samlar nu sina krafter i ett vård- och omsorgscollege för att uppmuntra fler elever i årskurs nio att välja en vård- och omsorgsutbildning.

3A0C.jpg
Samarbetets stora kraftmätning äger rum på den återkommande gymnasiemässan som breder ut sig över Svenska Mässan tisdag-torsdag, 7-9 oktober.

Stor chans till ett jobb
Under parollen ”Vård och omsorg – ett klokt val” kommer elever, lärare och föräldrar att få all tänkbar information kring det vård- och omsorgsprogram som med stor sannolikhet leder fram till en anställning.

Förutom det stora behovet av undersköterskor finns det också ett stort rekryteringsbehov av stödassistenter och stödpedagoger.

I montern vid Anställningsbaren finns förutom representanter för arbetsgivare bland annat också undersköterskor och stödassistenter beredda att svara på frågor om jobbets många sidor och möjligheter.

– Från vår monter kan vi också lotsa alla intresserade vidare till de utbildare som finns i regionen. De som ingår i vårt vård- och omsorgscollege är certifierade så att man säkert vet att undervisningen håller hög kvalitet, säger Margaretha Häggström.

På senare år har utbildarna haft svårt att locka gymnasieungdomar till vård- och omsorgsprogrammet.

Kan öppna för nya vägar
– Hos oss i Göteborg har det varit någorlunda men i flera andra kommuner har det varit väldigt lågt sökande på ungdomssidan. Däremot är det många som söker till vuxenutbildningen. Men vi behöver de unga – de är viktiga för oss, säger Margaretha Häggström som poängterar att gymnasieutbildningen så småningom också kan öppna andra vägar:

– Man behöver inte fastna i att vara undersköterska. Med högskolebehörighet kan man så småningom läsa vidare. Det finns en otrolig bredd på jobb inom vård- och omsorg, och vi behöver medarbetare på alla nivåer och med olika kompetenser.

Under tisdag till torsdag 7-9 oktober kommer tusentals elever som nu går sista året på högstadiet att ta del av det stora utbudet av utbildningsmöjligheter. Tisdag och onsdag är mässan öppen även på kvällstid.