”Synligt lärande ger bäst effekt vid inlärning”. En av världens främsta skolforskare, John Hattie, kommer till Göteborg för en stor konferens på Svenska Mässan på fredag 21 november. Det handlar om synligt lärande. ”Synligt lärande är att ha koll på sitt eget lärande”, säger Sara Hjelm, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen.

– Eleven ska se sitt eget lärande, kunna styra det och ta kontroll över det. Då når man resultat, fortsätter Sara Hjelm.

Nya Zeeländaren John Hattie, professor vid University of Melbourne, Australien, myntade begreppet synligt lärande efter att i 15 år ha jämfört enorma mängder pedagogisk forskning.

Störst i världen
Hattie och hans kollegor har matat in mer än 52 000 studier, omfattande 83 miljoner elever, i en gigantisk databas – världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers inlärning. Och databasen växer fortfarande.

– Han startade redan på 80-talet och började intressera sig för vad som ger bäst effekt. Innan dess hade ingen gjort några sammanställningar och jämfört, säger Sara Hjelm.

– Här handlar det alltså enbart om bäst effekter för inlärning av kunskaper, inte om skolans värdegrundsuppdrag, påpekar hon.

Hatties första bok om synligt lärande från 2008 blev en internationell storsäljare och kom i somras ut på svenska. Hatties lista omfattar 138 påverkansfaktorer, med ett snitt på 0,4 i effektstorlek. Det kan jämföras med ett års skolgång utan några nya insatser, vilket har 0,3.

Självskattning bäst
– Längst upp, med 1,44 i effektstorlek, finns ”Elevens självskattning av sin prestation jämfört med målet”, vilket är en del av vad synligt lärande innebär, säger Sara Hjelm.

– Hatties slutsats blir förstås att vi i första hand bör satsa på sådant som ligger över snittet på 0,4 – inte det som ligger under.

– Visst kan en del åtgärder med låg effekt vara så billiga att de är värda att satsa på, men vi ska inte slösa bort pengar på sånt som är dyrt och ger låg effekt, säger Sara Hjelm.

Synligt lärande är en av de sex framgångsfaktorer som lyfts fram i utbildningsförvaltningens program för kvalitetsutveckling som drogs igång våren 2012, med inspiration från Kanada.

Positivt avstamp
Två rektorer från utbildningsförvaltningen ska berätta om arbetet för konferensdeltagarna under rubriken Att ta avstamp i det positiva. Båda två är med i den programgrupp som är central i arbetet med kvalitetsutveckling.

– Gruppen består av åtta rektorer, mig själv och min kollega på utbildningskansliet. Vi träffas var tredje vecka, jobbar med insatserna i programmet, vidareutvecklar och följer upp, säger Sara Hjelm.

Konferensen har lockat flera hundra pedagoger, många från Göteborg med omnejd. Förutom John Hattie får de lyssna till James Nottingham, brittisk lärare och författare, Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör, Johanna Jaara Åstrand, nyvald ordförande för Lärarförbundet, samt ett par svenska pedagoger med erfarenheter av synligt lärande.