Den 23 september sammanstrålar planerare, arkitekter och pedagoger vid en konferens i Göteborg kring barns och ungdomars utomhusmiljöer. Då kommer också Susan Humphries vid Coombes School utanför London att tala om ”The power of outdoor education”.

Och Susan Humphries kan sitt ämne. En banbrytande pedagogik där utomhus och inomhus är delar, beroende av varandra, har gett henne och skolan världsrykte.

Skapade grön skolgård

Utgångspunkter är kulturen, skolgården, årstiderna och de fyra elementen.

Pedagogiken på Coombes bygger på att göra saker i verkligheten, att barnen får vara med när det händer något, vare sig det handlar om ny- eller ombyggnad, gröna utemiljöer och konstverk i utemiljön.

En given plats i Susan Humphries framförande kommer säkert Coombes berömda skolgård att ha. Där finns dammar, asfaltmålningar, djur, en grön tronstol och mycket annat spännande.

Barnens synpunkter i planeringen

Konferensdeltagarna kommer också att besöka Oskar Fredriks Park i Linnéstaden som Vårt Göteborg tidigare skrivit om (se länk nedan).

Den nya lekparken vid Oscar Fredriksskolan är kanske inte gestaltad på samma storslagna sätt som skolgården i Coombes men blir en viktig plats för barn i denna del av staden.

– Bakom tillkomsten av lekplatsen ligger barnens egen planering och engagemang, berättar Kristina Hedvall-Larsson vid park- och naturförvaltningen som gestaltat den nya lekparken.

Allt fler undervisar utomhus

Flera andra pedagogiska utmaningar från när och fjärran presenteras också på Närmiljö som lärmiljö.

Goda lärmiljöer finns på många ställen och klassrummet har större konkurrens än någonsin. Allt fler väljer att undervisa utomhus – på skolgården, i stan, i skogen och i andra kulturlandskap.

I samband med arrangemanget genomförs också en dansande vandring i stans rum med några av Göteborgs namnkunniga dansare.

På måndagen blev det också klart att Oscar Fredriks park fått utmärkelsen ”Årets äppleträd 2004”. Utmärkelsen delas ut av Sveriges lantbruksuniversitet och går till den eller dem som på ett förtjänstfullt sätt utecklar barns och ungdomars utemiljöer (läs mer på länken nedan).

5F2E_2.jpg
Pedagogiken på Coombes bygger bland annat på att barn lär sig av att göra saker i verkligheten. Foto: Coombes skola

Fotnot:
Bakom konferensen ”Närmiljö som lärmiljö” står Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet, park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad kultur, Chalmers, Göteborg universitet, Skolgruppen/Sveriges arkitekter och myndigheter för skolutveckling.