Ska öka kvaliteten på undervisningen. Mer planeringstid för pedagoger, ökad likvärdighet i elevbedömningar och en kostnad på drygt 650 000. Det är troliga effekter när Västra Göteborg, som första stadsdel i Göteborg, inför central bedömning på de nationella proven i grundskolan.

Det tar i genomsnitt en timma att bedöma ett nationellt prov vilket innebär att en lärare får lägga ungefär tre arbetsdagar för att bedöma hela klassens nationella prov i ett ämne. De flesta lärare är dessutom ämneslärare i fler ämnen eller har fler klasser i samma ämne, vilket gör att tiden för att bedöma prov kan bli riktigt omfattande.

Minskad arbetsbörda ger mer tid för eleverna
Därför inför nu Västra Göteborg, som första stadsdel i Göteborg, central bedömning av proven. En liten grupp av pedagogerna kommer alltså att bedöma hela stadsdelens nationella prov. Ämneslärare får ansöka om att vara med i den centrala gruppen och dessa ersätts med vikarier under tiden. Kostnaden för vikarier beräknas att bli drygt 650 000 på ett år. En del av kostnaderna täcks av statliga medel.

– Vi gör detta främst för att minska arbetsbördan för lärare. En minskad arbetsbörda kommer i sin tur ge större arbetsro med möjlighet att fokusera mer på eleverna och ökad kvalité, säger Ewa Hansell-Waldenstedt, områdeschef för grundskolan i Västra Göteborg.

”Tog otroligt mycket tid och kraft”
Jessica Nilsson är lärare på Gamla Påvelundsskolan. Förra året hade hon en årskurs sex och fick då lägga nästan hela sin planeringstid från februari till maj på att bedöma prov.

– Det tog otroligt mycket tid och kraft och det blev ingen tid över för att planera undervisningen. Eleverna vinner därför på central bedömning eftersom lärarna får mer tid att planera sina lektioner. Eleverna får också mer rättvisa bedömningar eftersom ytterligare någon pedagog tittar på elevens prestation, säger Jessica Nilsson.

I år kommer hon att söka till den centrala bedömningsgruppen eftersom hon nu har en årskurs fyra utan nationella prov.

– Då kan jag avlasta lärarna i sexan. Det är också kompetensutveckling för mig att bedöma prov, säger hon.

Vad tycker övriga lärare om central bedömning av proven?
– Många lärare upplever det som avlastning och ser fram emot att få en mer likvärdig bedömning av eleverna. Men det finns också lärare som önskar göra bedömningen själva för att de ändå behöver sätta sig in i provet och fördjupa sig i vad eleverna har presterat, säger Anna Herkestam, rektor på Nya Påvelundsskolan.