Mitt i sommaren är de flesta barn lediga från förskolan när deras vårdnadshavare har semester. Men det finns barn som behöver omsorg och därför har Göteborgs Stad sommaröppna förskolor. I år är 16 förskolor öppna. Där jobbar personalen för att barnen ska ha det tryggt och roligt under fyra veckor.

– Jag vill åka till sommarförskolan för det är roligt här! Det roligaste är att bada, leka i vattenleken och pärla, säger en flicka och delar med sig av ärtorna hon plockat i förskolans odlingar.

Vid 9.30 är det full fart på förskolan Transistorgatan 2. De flesta barnen åker kana på en presenning som är lagd på en liten kulle. Det blir en perfekt vattenrutschkana när personalen sprutar vatten och lägger till lite diskmedel.

Att leka med vatten är härligt och roligt varma sommardagar. Foto: Joakim S Hammond

– Vi har många utomhusaktiviteter i sommarförskolan. Idag har vi till exempel stafflier ute där barnen får måla med grundfärgerna för att lära sig att blanda färger, säger Ellinor Carlsson, förskollärare och samordnare för sommarförskolan på Transistorgatan 2.

– Förrådet på gården är öppet så barnen själva kan välja vad de vill leka med. Eftersom flera av barnen inte har cyklar på sina vanliga förskolor tycker de att det är extra roligt att cykla.

Skapar sommarkänsla för barnen

Skillnaden mellan sommarförskolan och den vanliga förskolan är att personal och barn inte känner varandra. I början är fokus på att lära känna barnen.

– Vi försöker se till att skapa så mycket sommarkänsla som det går för barnen. Det blir många roliga aktiviteter, gärna vattenlek och en isglass när det är varmt, säger Eva-Lena Edelborg, rektor med ansvar för sommarförskolorna i förskoleförvaltningens område sydväst.

På sommarförskolan går det att plocka både bär och grönsaker direkt från buskarna. Foto: Joakim S Hammond

– Vi behöver vara vaksamma om det är varmt och se till att barnen håller sig i skuggan eller inomhus när det som varmast på dagen. Inomhus delar vi upp barnen i mindre grupper och gör mycket i vår ateljé, säger Ellinor Carlsson.

Antalet sommaröppna förskolor varierar beroende på hur många barn som behöver omsorg. Vårdnadshavarna ska anmäla i förväg om de har behov av barnomsorg under veckorna 28-31.

Grupper utifrån barnens behov

På varje sommarförskola finns en samordnare som sätter samman grupperna för att göra det så bra som möjligt för alla barn.

– Det är ett pussel. Vi försöker att få in så mycket information som möjligt om varje barn för att kunna ta hänsyn till deras behov, säger Eva-Lena Edelborg.

Innan sommarförskolan startar har vårdnadshavarna bjudits in till ett välkomstmöte för att få träffa personalen.

Första veckan är det fler som jobbar för att ta emot och lära känna alla barn, ta hand om barn som inte är anmälda i förväg och ta kontakt med vårdnadshavare som inte dykt upp med barn som är föranmälda. Sen lugnar det ner sig.

– Det fungerar förvånansvärt bra. Den första veckan är det mycket nytt för barnen och många är blyga. Det vore konstigt om det inte var några som var ledsna i början, men många barn tycker också att det är roligt och spännande att byta lokaler några veckor med nya miljöer och material, säger Eva-Lena Edelborg.

I år är 16 förskolor sommaröppna. Foto: Joakim S Hammond