Snabb renovering tack vare samverkan. I november förra året drabbades Lindebovägens förskola i Billdal av en allvarlig vattenskada. 80 barn och pedagoger fick akut evakueras till andra lokaler och en omfattanden renovering inleddes. Tio månader senare är arbetet klart och den 12 september öppnar förskolan igen.

En helg i början av november fick lokalförvaltningen ett larm om att det droppade vatten inuti Lindebovägens förskola i Billdal. Det pågick en takrenovering på byggnaden och nu hade delar av täckningen blåst bort och det regnade in.

Det visades sig att läckan gjort byggnaden obrukbar och verksamheten med 80 barn var tvungen att flytta. Skadorna inventerades, en ny entreprenör anlitades och renoveringen påbörjades.

– Nyckelordet var samarbete. Förskoleförvaltningen, avdelningarna på lokalförvaltningen och erfarna entreprenörer har jobbat ihop och lagt ner mycket engagemang, säger Fredrik Viktorin, fastighetsförvaltare på lokalförvaltningen.

Skärpta rutiner

Orsaken till vattenskadan är ett icke fackmannamässigt utfört arbete av den ursprungliga entreprenören.

− Vi har haft en löpande dialog med dem. Vissa av deras rutiner skärps och de har fått utvidgad rapporteringsskyldighet mot lokalförvaltningen i kommande projekt, säger Morgan Ström, senior projektledare på lokalförvaltningen.

Den helrenoverade förskolan överlämnades i slutet av augusti för att möbleras och anpassas till verksamheten och den 12 september öppnar förskolan som vanligt igen.

− Det känns roligt att få lämna över lokalerna, lite som en examensdag. Det finns en stolthet hos alla inbakande parter över samarbetet och dess resultat, säger Fredrik Viktorin