225 av Vetenskapsfestivalens totalt 600 programpunkter handlar i år om design. Det gör festivalen till Sveriges designtätaste arrangemang under det innevarande Designåret.

– Av det vi sett hittills under Designåret har inget annat tillfälle gett besökarna så många möjligheter att se och ta del av så många olika typer av design, säger Anna Rygård, projektledare för regeringens satsning Designåret 2005.

100.000 besökare

– Vetenskapsfestivalen har på ett fantastiskt sätt lyckats samla kompetens, produkter och idéer med hög kvalitet som verkligen visar på bredden i designbegreppet, fortsätter hon.

Årets vetenskapsfestival, som väntas locka 100.000 besökare till Göteborg, har design som ett av sina huvudteman, det andra temat är fysik.

Under designtemat diskuterar bland annat forskare morgondagens design och över 1.200 skolelever tävlar om vem som designat den bästa prylen. Dessutom diskuteras och visas design på allt från snabbmat till CD-konvolut. Till exempel högteknologiska textilier som specialgjorts för sjukvården och som kan mäta kroppsfunktioner.

Kronprinsessan inviger

– Design är mycket mer än vi tror och Vetenskapsfestivalen bidrar till att berätta om ett framtidsområde med stor bredd och en stark potential, säger Anna Rygård

Vetenskapsfestivalen, som ordnas för nionde året i rad, invigs av kronprinsessan Victoria i Nordstan den 22 april och pågår fram till den 30 april. Skolprogrammet startar redan 18 april och har plats för 40.000 elever och lärare i grundskolan.

Fotnot:
Bakom Vetenskapsfestivalen står Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg & Co Näringslivsgruppen, Business Region Göteborg, Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen.