Koll eller noll koll är frågan. När Vetenskapsfestivalen för sjuttonde året tar sats och breder ut sig över Göteborg är rubriken: Kontroll eller noll koll. Ett tema som öppnar för 275 föreläsningar, seminarier och workshops om allt från individens kroppsfixering till övervakningssamhällets allt ivrigare former.

Lika säkert som Göteborgs Filmfestival och Bok- och biblioteksmässan under decennier satt sin prägel på staden presenterar Vetenskapsfestivalen varje vår ett brett program med akademiska förtecken. Skolprogrammet pågår 15-26 april medan den publika festivalen, med allmänheten som målgrupp, avvecklas under fyra dagar i slutet av veckan: 25-28 april.

Programpunkter på 31 platser
– Våra huvudarenor är precis som tidigare Nordstan, Pedagogen och Chalmers, men totalt finns vi i år på 31 olika ställen runt om i stan, säger Petra Palm som är programansvarig för det öppna programmet och ser fram emot att välkomna forskare och föreläsare från både när och fjärran.

427A.jpg
I det digra programmet återfinns flera välkända namn.

Professor Arne Ljungqvist, som under många år varit ett ledande namn inom forskningen kring idrottsdopning, är ett av dem. Tillsammans med bland andra damfotbollslandslagets läkare Mats Börjesson kan han sägas representera den del av festivalen som koncentrerar sig på vår psykiska och fysiska hälsa och ohälsa.

Ska öka intresset för forskning och vetenskap
Vid en annan emotsedd programpunkt diskuterar man de avtryck vi alla lämnar efter oss i den digitala världen. EU-parlamentarikern Amelia Andersdotter är en av de namnkunniga deltagarna i det arrangemang på Handelshögskolan som också filmas av Kunskapskanalen.

– Festivalen finns ju bland annat till för att öka intresset för forskning och vetenskap, och för att för att få fler ungdomar att välja högre studier, säger Petra Palm och fortsätter:

– I år försöker vi därför bli ännu bättre på att sprida informationen via de sociala medier där många ungdomar rör sig.

En av de programpunkter som väntas locka en ung publik är 26-åriga Julia Mjörnstedts (generalsekreterare för Ung Cancer) berättelse om hur hon för fem år sedan drabbades av cancer och hur hon hanterade känslan av att helt tappa kontrollen.

Redan i startgroparna för nästa års festival
Samtidigt som arrangörerna nu koncentrerar sig på att genomföra den sjuttonde festivalen på bästa tänkbara sätt, ligger man redan i startgroparna inför den artonde upplagan.

– Det är ett måste för att kunna boka de intressantaste forskarna och föreläsarna, säger Petra Palm.

Tills vidare går Vetenskapsfestivalen 2014 under arbetsnamnet: Agera, reagera, interagera.

668E.jpg

Foto: Dick Gillberg