Som en katt bland hermelinerna står Studium Hisingen på Comdex i Svenska Mässan med en egen monter. Att finnas på mässan är ett sätt för skolan att marknadsföra de kvalificerade yrkesutbildningar, KY, som ca 400 elever just nu går.

– Det här är inte en traditionell plats att marknadsföra en utbildning. Det är ett experiment för oss, säger Ola Olanders som är projektledare på Studium Hisingen som håller till ute på Lindholmen.

Skolan har en klar inriktning mot IT och erbjuder en rad olika kvalificerade yrkesutbildningar som tagits fram och drivs tillsammans med näringslivet. Många av utbildningarna är på minst två år och är en slags ersättare till den fyraåriga tekniska utbildningen som fanns förr.

Ny utbildning

Inom bara några veckor startar en två och ett halvt-årig utbildning till teknikinformatör. Det är en relativt unik utbildning i Sverige och den har tagits fram i samarbete med ett företag i branschen. 24 elever ska lära sig att enkelt skriva manuler för teknisk utrustning, till exempel en video. Något som säkert många vanliga konsumenter skulle uppskatta.

Mansdominans

På Comdex syns tydligt den stora mansdominansen inom databranschen. Och det märks även till vis del på kurserna på Studium Hisingen. Utbildningar inom teknisk IT med inriktning mot verkstadsindustrin domineras av killar, medan fördelningen är ungefär lika inom den mer mjuka IT-utbildningen, till exempel designteknik och animeringsteknik.

Den kommunala vuxenutbildningen är sedan nyår omorganiserad och är numera ett bolag som heter Studium.