För att spara pengar planerar den kommunala förvaltningen för vuxenutbildning att banta sin administration. Verksamheten dras med ett underskott från förra året på 46 miljoner kronor. Om kommunstyrelsen inte godkänner att besparingen görs under en treårsperiod krävs kraftiga nedskärningar av utbildningsplatserna. Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer i så fall att 2.000 – 2.500 utbildningsplaster försvinner inför hösten 2003. För att spara pengar planerar den kommunala vuxenutbildningsförvaltningen att banta sin administration. Verksamheten dras med ett underskott från förra året på 46 miljoner kronor. Om kommunstyrelsen inte godkänner att besparingen görs under en treårsperiod krävs kraftiga nedskärningar av utbildningsplatserna. Vuxenutbildningsförvaltningen bedömer i så fall att 2.000 – 2.500 utbildningsplaster försvinner inför hösten 2003.

Det är vuxenutbildningsförvaltningens tillgänglighet, uppsökande verksamhet och vägledning som troligen kommer att minska. Fem lokala enheter och den centrala vägledningen föreslås blir tre enheter. Nämndens riktlinjer är att utbildningarna inte ska drabbas av fler nedskärningar. Förvaltningen sysselsätter cirka 115 årsarbetare.Innan det tas ett beslut om organisationsförändringen ska vuxenutbildningsförvaltningen lägga fram en konsekvensanalys.Det stora underskottet beror enligt förvaltningen på ett elevredovisningssystem som inte varit anpassat till en beställarorganisation, och att den statliga satsningen Kunskapslyftet upphörde vid årsskiftet. Vuxenutbildningsförvaltningen har också fått nya myndighetsuppgifter utan att det skjutits till extra resurser.