Vuxenutbildningsförvaltningen fick förra året ett överskott på 29 miljoner kronor. Det är en kraftig vändning från 2002 då resultatet var 52 miljoner back. Vuxenutbildningsnämnden förklarar det positiva resultatet med att inköpen av vuxenutbildning blivit billigare, organisationen har halverats och förvaltningen har jobbat med fokus på ekonomin.

Vid förra årsskiftet blev drygt 50 personer övertaliga vid vuxenutbildningsförvaltningen, alla utom elva har nu fått nya jobb.

Förvaltningen har under 2003 ordnat utbildning för 12.000 vuxna göteborgare. 4.250 av dessa var studenter inom sfi, det vill säga svenska för invandrare.

Vuxenutbildningsnämnden fick efter 2002 kritik från stadsrevisionen. Revisorernas granskning visade då på mycket stora brister i nämndens förmåga att hantera de krav uppgiften som ensam beställare och upphandlare av kommunal vuxenutbildning ställer.

Efter revisionskritiken utsågs en ny förvaltningschef. En del av vuxenutbildningsnämnden byttes också ut och nämnden fick en ny ordförande och vice ordförande.