Brett utbildningsprogram för alla nivåer. Efter senare års succéer med sprakande festivaler närmar sig West Pride nu skolans värld och erbjuder en rad program för olika åldrar. Mycket är gratis, annat kostar en slant – men i det breda utbudet finns något för alla.

För Göteborgs skolor är det ett i budgeten prioriterat mål att kunna erbjuda genus- och hbt-kompetent personal. West Pride plockar genast upp den kastade handsken och förklarar sig villiga att bli den partner som kan hjälpa skolorna att nya steg på en tidigare ganska otrampad väg.

”Ganska dåligt gensvar”
4EAE_2.jpg
– Av cirka 180 grundskolor är det hittills bara ett tjugotal som svarat. Det tycker jag är ett ganska dåligt gensvar, även om informationen kom ut lite sent, säger Jenny Gustafsson som är verksamhetskoordinator med ansvar för utbildning på West Pride.

Jenny, som för egen del har ett förflutet som lärare på låg- och mellanstadiet och dessutom är utbildad projektledare, har redan hunnit besöka flera klasser i de yngre åldrarna.

– För att det ska bli relevant och meningsfullt är det viktigt att man har erfarenhet av den åldersgrupp man ska jobba med, säger hon dagen efter att hon besökt tre Örgryteklasser i första årskursen.

Hoppas kunna erbjuda praktik på festivalen
Med hjälp regnbågsflaggan, sagoläsning och klipp- och klisterövningar öppnas under en och en halvtimme för ett lättsamt och lekfullt samtal kring vad en familj är, och på hur många olika sätt en sådan kan se ut.

– Vi kommer gärna tillbaks till samma klass där vi tidigare varit, men mitt material är inte hemligt på något sätt. Jag lämnar en guide så att lärarna sedan själva kan sprida det vidare.

På gymnasienivå finns en ambition att utveckla ett mer kontinuerligt och närmare samarbete. Längst har man hittills nått med Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke. Så småningom hoppas West Pride kunna erbjuda gymnasisterna bra praktikplatser i samband med festivalarbetet.

Det brev som gått ut till Göteborgs alla skolor berättar om ett brett utbud av olika karaktär – för att kunna svara upp mot den väntade efterfrågan samarbetar Jenny Gustafsson med andra externa programpartners.

Museilektioner kan till exempel vara en väg att låta skolan möta andra uttryck än de redan etablerade och traditionella.