Startsträckan ger unga en möjlighet till jobb. Startsträckan är en arbetsförberedande insats för unga vuxna göteborgare med funktionsnedsättning. Där leder teori och praktik till ett Göteborgsjobb. “Det är en möjlighet att komma ut i arbetslivet och det tackade jag jättegärna ja till”, säger deltagaren Wilma Andersson, 19 år.

Startsträckan har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Projektledaren Therese Rasmusson har till exempel berättat om insatsen i samband med Arbetsförmedlingen hade besök från Danmark.

Idén till Startsträckan föddes på Centrum för arbetsmarknadsanställningar på Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Tanken var att ge målgruppen, 18-29-åringar med funktionsnedsättning, ytterligare stöd för att komma ut i arbetslivet.

– Det är så mycket man ska kunna och klara, det är inte bara att vara på jobbet och utföra arbetsuppgifter. Det är mycket runt omkring, det sociala samspelet, att ha med sig lunchlåda och veta vad man kan prata med kollegorna om, säger Therese Rasmusson, projektledare för Startsträckan.

Teori och praktik

Deltagarna går ihop i grupp och första månaden har de så kallade kompetenspass. Det är till exempel teori, diskussioner och värderingsövningar. Passen är utformade efter en dansk forskningsstudie, BIP, som definierat olika faktorer som leder till anställningsbarhet. Deltagarna får även göra praktik.

– De har fått önska ett yrkesområde och så matchas de mot en arbetsplats i Göteborgs Stad där de får göra sin praktik. De får göra den i sin egen takt på minst halvtid. Det går att testa olika praktikplatser om det behövs för att hitta vad man är bra på.

“Trivs bra”

Tanken är att deltagaren ska få ett Göteborgsjobb på sin praktikplats. Det jobbet kan man ha i två år. Wilma Andersson är med i den andra omgången av Startsträckan och gör just nu sin praktik på en förskola i Bergsjön.

– Jag hade inte lust att plugga, jag ville jobba och då föreslog Arbetsförmedlingen att jag skulle börja i Startsträckan. Jag har gjort praktik på olika platser när jag gått i skolan, men jag hade aldrig testat att vara på en förskola så det ville jag göra. Jag trivs väldigt bra och gillar småbarn.

Glad över jobbet

Hon gillar kombinationen av teori och praktik och tycker att hon lärt sig mycket. Nästa år får hon ett Göteborgsjobb på förskolan hon är på nu.

Wilma Andersson är en av deltagarna i Startsträckan och gör praktik på en förskola i Bergsjön. Hon gillar småbarn och på bilden tittar hon på barn som leker. Foto: Privat

– Jag är jätteglad över det och längtar jättemycket tills jag får anställning. Jag rekommenderar så klart andra att delta i Startsträckan, en sådan här möjlighet får man inte annars.

Andra omgången

Startsträckan har funnits i 1,5 år och det är andra omgången som pågår nu. Deltagarna är med i ett läsår, från september till juni. I första omgången var 20 personer med, 11 av dem var med till slutet och de fick en anställning. I den andra omgången började 35 personer och av dem är 25 kvar nu.

– I den första omgången hade vi två följeforskare med, så det finns en rapport publicerad om oss, säger Therese Rasmusson.

Hoppas på spridning

Rapporten har resulterat i att Startsträckan nått ut både nationellt och internationellt.

– Jag hoppas att insatsen får spridning. Det finns liknande projekt och verksamheter, men ingen kombinerar som vi gör på en arbetsmarknadsenhet och att det leder till en anställning i slutändan. Insatsen förbereder inte bara deltagarna för arbetslivet, utan också för vuxenlivet.

Ett samlingsnamn

 Göteborgsjobb är ett samlingsnamn för olika arbetsmarknadsanställningar. I Göteborgsjobb ingår lönestöd för utveckling i anställning, LFU, som Startsträckan hör till, offentligt skyddad anställning, OSA, introduktionsanställningar för nyanlända i Sverige, och enheten som arbetar med lovjobb. Deltagare som behöver fortsatt stöd efter att ha fått Göteborgsjobb genom Startsträckan kan ha rätt till en offentligt skyddad anställning i tre år.