Dags att söka höstens kurser. Göteborgs Stads yrkeshögskoleutbildningar byter namn och heter nu Yrgo. En ny hemsida lanseras i dagarna samtidigt som det är dags att söka till höstens kurser, mellan 1 februari och 15 april.

– Vi passar på att göra namnbytet nu, när vår webbansökan öppnar, säger områdeschefen Katarina Hjernestam.

Namnlös efter förlorad rättstvist
Yrgo finns – precis som tidigare – inom utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och är alltså en kommunal verksamhet, med lång erfarenhet av yrkesutbildning. Den har bytt namn flera gånger:

När kvalificerad yrkesutbildning, KY, fanns, döptes den till KY-Akademien, men när KY-konceptet försvann och yrkeshögskoleutbildningarna introducerades 2010 tog man namnet Yrkeshögskolan Göteborg.

Det uppskattades dock inte av en privat skola med ett snarlikt namn, som tog saken till domstol och vann tvisten i september 2013. Sedan dess har verksamheten varit namnlös.

En av landets största anordnare
Nu heter den alltså Yrgo. Ett namn som lär stå sig, oavsett vilka nya begrepp och trender som kan komma inom yrkesutbildningen. Och ett slagkraftigt namn behövs när man arbetar på en kommersiell marknad.

– Ja, vi behöver ett eget namn och profil för vår verksamhet, säger Katarina Hjernestam.

– Utbildningsförvaltningen är stor och ansvarar ju främst för gymnasieskolor, medan vår verksamhet är eftergymnasial, alltså en högre utbildningsnivå. Med den starka konkurrensen som vi har är det viktigt att kunna särskilja sig och att vara tydlig i kommunikationen.

– Vi har jobbat med den här typen av utbildningar sedan slutet av 90-talet. Vi är en av landets absolut största anordnare av yrkeshögskolutbildningar och en av dem som har bredast utbud, säger Katarina Hjernestam.

Arbetsplatsförlagd utbildning
Hon förklarar att Yrgo är ett namn, inte en förkortning.

– Men man kan ju spåra både ”yrke” och ”Göteborg” i namnet. Det finns ett stort värde i att namnet syftar på yrke, inte specifikt på yrkeshögskoleutbildning eftersom vi står på två ben; både yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning.

– Studerande hos oss kan ha målet att skaffa sig ett yrke, byta yrke eller att fördjupa sig i ett yrke.

Yrgos utbildningar är alltid till en tredjedel förlagd till olika arbetsplatser, Lärande i arbete, LIA.

Kontakter och nätverk ger jobb
– Då får våra studerande vara ute på arbetsplatser och själva utföra arbete under handledning. Ett framgångkoncept som gör att man får kontakter och nätverk som i sin tur ger jobb, säger Katarina Hjernestam.

– Vid vår senaste resultatundersökning hade 94 procent av de studerande fått arbete inom sitt yrkesområde, efter avslutad utbildning.

Yrgo kommer att lansera sitt nya namn i pressen, på webben, i kollektivtrafiken och på stortavlor ute på stan.