En ny typ av sfi, svenska för invandrare, för nyanlända flyktingar och invandrare ska varva svenskundervisningen med praktik och yrkeskurser. ”Vi tror att det här kan påskynda inlärandet och framförallt ser vi och tar vara på de kunskaper som personen har med sig från hemlandet, och ser dem som en resurs” säger Kerstin Odén på stadskansliet.

– Att läsa yrkessvenska inom sitt område ger både ett bättre ordförråd och svenskkunskaperna sätts i ett sammanhang, säger Kerstin Odén som är samordnare och projektledare för Raka rör, ett samarbete mellan Göteborgs Stad, arbetsförmedlingen och migrationsverket.

”Goda förutsättningar att lyckas”

Flyktingenheterna, socialtjänsten, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen har sedan i våras ökat samarbetet för att nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbt ska komma ut i arbete eller utbildning. Den nya sfi-utbildningen, svenska för invandrare, är ett led i detta.

– Det har hänt mycket i Göteborg det senaste halvåret. Vuxenutbildningen och arbetsförmedlingarna arbetar intimt ihop. Det finns en positiv vilja att ta krafttag kring det här och mycket kompetens i organisationerna så förutsättningarna att lyckas är goda, menar Kerstin Odén.

Vuxenutbildningsförvaltningen blev i förra veckan klar med upphandlingen av nya sfi-utbildningar där eleverna kommer att kunna läsa i så kallade yrkesspår och få en yrkesutbildning samtidigt som de läser svenska.

Lärlingsprogram i höst

– Arbetsförmedlingen kommer in mycket tidigare för att försöka fånga de resurser som invandrarna har. Det bygger också mycket på egen aktivitet, personen har själv ett stort ansvar under processen och de olika myndigheterna finns med som ett stöd, säger Kerstin Odén.

De nyanlända får genomgå en yrkesbedömning och de som bedöms kunna få ett jobb inom de närmaste två-tre åren får börja i något av yrkesspåren.

De nya sfi-utbildningarna startar efter jul men redan i höst drar arbetsförmedlingen på Lindholmen och Vuxenutbildningen igång ett lärlingsprogram för sfi-elever inom teknik- och industri och yrkesspår inom bland annat handel och administration.