På förmiddagen har de suttit i skolbänken. På eftermiddagen har de lärt sig ett yrke – samtidigt som de prövat om det nya språket bär. I dagarna avslutar 70 nyanlända invandrare pilotutbildningarna som framgångsrikt introducerat ett helt nytt grepp för sfi, svenska för invandrare.

– Språkinlärningen har helt klart stimulerats av den praktiska yrkesutbildningen. Det är lättare att lära sig språk om man är involverad i ett engagerat och meningsfullt samtal om yrkesfrågor. De två delarna stärker varandra, säger Birgitta Everås, arbetsförmedlare på enheten för nyanlända invandrare, Enig, på AF Lindholmen.

Traditionell sfi otillräcklig

Första steget till egen försörjning i det nya hemlandet är att lära sig svenska. Men för många är den traditionella sfi-utbildningen otillräcklig. Så många som 35-40 procent når inte upp till godkänd sfi-nivå.

Sedan i höstas har AF Lindholmen tillsammans med Vuxenutbildningen inom Göteborgs Stad prövat ett nytt koncept. Under 40 veckor har nyanlända invandrare deltagit i utbildningar som kombinerar teori med praktik.

Samtidigt som deltagarna lärt sig svenska har de genomgått en förberedande yrkesutbildning inom handel/service eller fordon/industri. Efter några timmar i klassrummet har de ägnat resten av dagen åt att utveckla sina yrkesfärdigheter.

84 procent godkända

– I den praktiska verksamheten har en hemspråkslärare funnits till hands. Därför har vi begränsat oss till två språkområden, arabiska och kurdiska sorani, säger Birgitta Everås.

Förutom de två yrkesspåren har man också genomfört en lärlingsutbildning. Där har deltagarna varit yngre än i de övriga två utbildningarna, mellan 20 och 30 år.

– Där har vi också haft fler olika språkgrupper. Det har gjort att det enda naturliga sättet att kommunicera har varit genom att prata svenska med varandra, säger Christer Janson, chef för AF Lindholmen.

Metoden att förankra språkutbildningen i en förberedande yrkesutbildning har varit framgångsrik. En utvärdering visar att 84 procent av deltagarna klarar godkänd sfi-nivå.

”Vi släpper dem inte”

– Då ska man ha med i beräkningen att det här inte har varit en lätt grupp. Många av dem har haft svårt att tillägna sig språket. Men tanken bakom det här är just att hitta en metod som passar dem som har lite lägre inlärningstakt, säger Christer Janson.

Några av deltagarna är redan ute i arbetslivet. Övriga kommer få stöd och hjälp av särskilda arbetsförmedlare som enbart jobbar med invandrare, så kallade sin-förmedlare.

– De handlar om att överbrygga ett bristande kontaktnät. Vi släpper dem inte – ambitionen är att alla ska ha någon form av sysselsättning, antingen jobb eller förlängd praktik. Några ska också validera sina kunskaper från hemlandet, säger Birgitta Everås.

Fakta | Den nya sfi-utbildningen

• I yrkesspåret handel/service har ABF ansvarat för svenskundervisningen och Handelsakademin för yrkesdelen.
• I yrkesspåret fordon/industri har Lernia ansvarat för både teorin och praktiken.

Läs mer om eleverna på yrkesinriktad sfi i Vårt Göteborgs pappersupplaga från december 2004:
De lär sig svenska över en Volvo (pdf-fil, sid 12-13)