Det går snabbare för nyanlända invandrare att lära sig svenska om de får chansen att varva svenskundervisningen med yrkespraktik. Det visar den första utvärderingen av en pågående utbildningssatsning i Göteborg - resultatet av det fördjupade samarbete mellan staden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som inleddes för snart två år sedan.

Hittills har ett 70-tal nyligen anlända flyktingar och invandrare i Göteborg gått igenom den nya utbildningen, som innebär att svenskundervisningen kombineras med praktik och yrkeskurser inom industri, fordonsteknik eller handel/service.

Tar vara på kompetens

– Av de som varit ute på industri- och teknikpraktik var det hela 84 procent som nådde upp till så kallad D-nivå i svenska.

För gruppen som gjorde praktik inom handel var siffran 60 procent, berättar Kerstin Odén, projektledare för integrationsfrågor på Stadskansliet.

– Det kan jämföras med riksgenomsnittet, som ligger på cirka 40 procent. Utfallet kan inte förklaras med att just dessa invandrare skulle ha varit speciellt studievana.

Tvärtom hade många av dem enligt Kerstin Odén kort utbildning. Framgången bygger istället på att utbildningen utgår ifrån och tar vara på invandrarens egen kompetens.

Utöver de 70 som är klara börjar nu ett betydligt större antal denna typ av utbildning.

”Resurser används bättre”

Resultatet presenteras på en samverkansdag som Integrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och flera andra myndigheter och organisationer anordnar under tisdagen tillsammans med en rad kommuner i Västra Götaland.

Syftet är bland annat att utvärdera den överenskommelse som myndigheterna och kommunerna träffade för ett par år sedan – om att utveckla introduktionen för flyktingar och invandrare.

Den kombinerade svenskundervisningen och praktiken är bara ett exempel på förändringar som genomförts.

– Tidigare gjorde varje myndighet sin egen utredning. Nu samarbetar exempelvis flyktingmottagning, arbetsförmedling, vuxenutbildning och socialtjänst på ett helt annat sätt, säger Kerstin Odén.

– Det innebär att samhället använder sina resurser bättre. Samtidigt läggs ett större ansvar på den enskilde individen.