Ny lärarhandledning förbereder eleverna. Alla elever i grundskolan är välkomna att se på när ungdomar från hela Europa tävlar i yrkesskicklighet på Svenska mässan i december. För att eleverna ska kunna få ut så mycket som möjligt av studiebesöket på Euroskills har en lärarhandledning tagits fram för årskurserna 7-9. Den innehåller övningar som kan göras i anslutning till besöket.

Att välja gymnasieprogram är för många ett av livets stora och svåra val. Ett av syftena med Euroskills är att visa upp praktiska yrken och vad de innebär, för att ge ungdomar ett bättre underlag inför valet till gymnasiet.

Den 1-3 december i år samlas omkring 500 ungdomar från hela Europa på Svenska mässan för att tävla i yrkesskicklighet i 35 yrken. Utöver tävlingarna kommer det finnas möjligheter att själv prova på olika yrkesmoment, samt att få vägledning av studie- och yrkesvägledare som finns på plats.

Sätter besöket i ett sammanhang
Många lärare som undervisar i årskurs 7-9 väntas ta chansen att besöka Euroskills tillsammans med sina elever.

För att de ska få ut så mycket som möjligt av besöket har Emma Theiland Nilsson, projektledare på GR Skola arbetsliv, tagit fram en lärarhandledning på uppdrag av Skolverket.

– Den innehåller uppgifter som eleverna kan göra innan, under och efter, så att besöket inte bara blir ett lösryckt moment.

Ger stöd att välja
Övningarna handlar bland annat om hur man kan ta reda på information om ett visst yrke, och om hur man kan tänka när man står inför en valsituation som kan påverka livet på lång sikt.

– Idag ställs elever inför så många olika val. Det kan handla om gymnasieprogram och yrkesinriktning, men också andra saker i livet. Då behöver de kompetens att göra väl underbyggda val.

Handledningen vänder sig främst till elever i år 7-9 men fungerar även inom vuxenutbildningen och på gymnasiet. Det finns även en del som är anpassad för nyanlända elever.