Sammansättningen av den nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen blev klar på tisdagskvällen. Samtidigt avtackades 63 avgående ledamöter efter den första mandatperioden i den unga Västra Götalandsregionen.

Till ordförande för regionfullmäktige under den nu inledda mandatperioden valdes Hans Aronsson, s, (omval) till 1:e vice ordförande Magnus Berntsson, kd, och till 2:e vice ordförande Ulla Y Gustafsson, s (omval).

Regionstyrelsen

Till ordförande för regionstyrelsen utsågs Roland Andersson, s, (omval) och till vice ordförande Lars Bergsten, m.

Regionstyrelsen fick fyra nya regionråd, Leif Blomqvist, s, Anders Fasth, kd, Stefan Kristiansson, mp, och Jan-Åke Simonsson, s