Valdeltagandet i Göteborg ökade med 0,8 procentenheter jämfört med valet 1998. Däremot minskade valdeltagandet i stort i Sverige. I Bergsjön, som har det lägsta valdeltagandet i Göteborg, vände trenden och fler valde att rösta.

73,3 procent av de röstberättigade röstade i valet till kommunfullmäktige. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med valet 1998 enligt de preliminära siffrorna från valmyndigheten. Det kan jämföras med valdeltagandet i hela landet till riksdagen som låg på 79,0 – en minskning med 1,3 procentenheter.

Fler röstar i Bergsjön
Valkuvert
Trenden med det låga valdeltagandet i Bergsjön, som är det lägsta i Göteborg, har vänt. I stadsdelen har det genomförts ett antal aktiviteter för att öka valdeltagandet.

Om man ser på församlingar i Göteborg visar de preliminära siffrorna att Bergsjön glädjande var den del av Göteborg där valdeltagandet ökade mest. 2,5 procentenheter fler av de röstberättigade i Bergsjön gick till valurnorna på söndagen. Men det är från en låg nivå. Valdeltagandet i Bergsjön var 54,6 procent.

– Det känns jättebra. Bergsjön är den stadsdel som ökat mest i Göteborg, säger Helene Natvik, som ansvarat för kampanjen att få fler Bergsjöbor att rösta.

– Det gör att man förstår att värdesätta denna ökningen, även om den inte är så stor.

Hon tror att fler uppmärksammat valet efter kampanjen. Och hon ser redan framåt.

– Om vi satsade idag inför nästa val tror jag att vi skulle få siffror för bergsjön som får hela Sverige att häpna, säger Helene Natvik.

I Bergums församling, som också ligger i de nordöstra stadsdelarna, minskade valdeltagandet med två procentenheter.

Älvsborg var den församling som hade högst valdeltagande, 87,3 procent, tätt följt av Näset, Askim, och Torslanda.