Skilsmässan mellan kyrkan och staten för fem år sedan får nu följder för valdistriktsindelningen i Göteborg. Vid kommun- och riksdagsvalet om ett år kommer inte församlingsnamnen att användas, utan ersätts av det nya begreppet delområde.

Normalt görs alltid mindre justeringar av Göteborgs valdistrikt mellan valen, eftersom staden förändras genom nybyggnation och inflyttning.

I år har Valnämndens kansli gjort en större revidering, som godkändes av kommunstyrelsen på onsdagen.

Statistiken blir fylligare

– Vi har fått order från Valmyndigheten att ta bort församlingsbegreppet och det lär nog de flesta kommuner göra, säger Margareta Palmqvist på Göteborgs valnämnds kansli.

I stället för församlingar ska indelningen numera bygga på Göteborgs basområden (915 stycken) och primärområden (94 stycken).

– Det är de två begrepp vi har idag för statistik kring boende, inkomst, utbildning, socialbidrag och mycket annat. Nu kommer vi att kunna få fylligare statistik när även valdeltagande och röstande följer bas- och primärområdena, säger Margareta Palmqvist.

Det här innebär att gamla välkända församlingsnamn är borta vid nästa val och kommer inte längre att användas i samband med de allmänna valen.

Inga stora effekter för göteborgarna

Till exempel delas Oscar Fredriks församling och kommer i framtiden att finnas i de tre delområdena Masthugget, Olivedal och Annedal-Haga, medan gamla Björlanda församling i stort sett är intakt.

Delområdena Askim-Hovås och Billdal var tidigare Askims församling. Även Nylöse och en del av Kortedala församling förändras och kommer att finnas i delområde Gamlestaden-Utby och så vidare.

Men i övrigt lär det inte bli några större effekter för folk i allmänhet.

– Nej, vi hoppas att detta inte ska märkas så mycket för göteborgarna. Målet är att alla ska kunna gå till sina ordinarie vallokaler. Men vi kommer att annonsera om förändringen och be folk att titta noga på röstkorten, så de går till rätt vallokal, säger Margareta Palmqvist.

Omfördelning av röstberättigade

Vid förra valet bestod Göteborg av fyra valkretsar, 36 församlingar och 286 valdistrikt. Vid nästa val blir det fyra valkretsar, 53 delområden och 279 valdistrikt.

– Vi har inte medvetet gjort valdistrikten färre, det har blivit en omfördelning av de röstberättigade när vi följt bas- och primärområdena. Samtliga valdistrikt ligger i det intervall som vallagen föreskriver,1.000 till 2.000 röstberättigade per distrikt, konstaterar Margareta Palmqvist.

Antalet röstberättigade personer i Göteborg var den 1 mars i år 382.819 stycken.