Ännu en gång har göteborgarna slagit sitt rekord i mängden förtidsröster. Ungefär 40 procent av rösterna i valet till kommunfullmäktige avlades via förtidsröst. Det är att jämföra med drygt 30 procent 2006 – som var ett rekord då. Göteborg kan också skryta med Sveriges mest välbesökta förtidsröstningsställe.

Inför valet 2006 fick kommunerna ansvar för förtidsröstningen, som innebär att man kan lägga sin röst på andra ställen än sin egen vallokal under 19 dagar fram till och med valdagen.

Av de 312.000 röster i årets kommunval, avlades cirka 135.000 i form av förtidsröster. Det är att jämföra med 90.000 röster 2006. En ökning med 45.000 förhandsröster.

Trenden är densamma på riksplanet. Allt som allt har över två miljoner svenskar lagt sin röst i förtid. Nästan 40 procent av alla som röstade.

Kan påverka valresultatet

De allra flesta förtidsrösterna skickas till vallokalerna på valdagens morgon så att de kan räknas med under valnattens sammanräkning. Men de som lagts på annan ort på under helgen kommer först efteråt. Liksom de som lagts i samma stad under söndagen.

För göteborgarna handlar det om cirka 10.000 röster som ska skickas hem från andra orter och drygt 3.000 lokala söndagsröster som ska komma på plats.

– Det motsvarar cirka fyra procent av rösterna och kan alltså göra en hel del skillnad på det preliminära valresultat som räknas ut på valnatten, säger Jonas Andrén, projektledare för förhandsröstningen i Göteborg.

Göteborg har utmärkt sig i de här sammanhangen genom att samtliga röstställen har möjlighet att skriva ut nya röstkort. Den som droppar in spontant behöver alltså bara ha med sig legitimation för att kunna rösta.

Har påverkat spontanröstandet

– Jag vet att det har ökat mängden förtidsröster, säger Jonas Andrén. Det är många som upptäcker röstställena av en händelse. Detta att de inte behöver ha röstkort med sig ökar spontanröstandet väldigt mycket.

I Göteborg har man kunnat förhandsrösta på 33 olika platser plus två bokbussar. Det är något färre platser än 2006, fast totalt sett ungefär lika många öppettimmar.

Den geografiska spridningen har också varit ungefär densamma: Alla stadsdelsbibliotek och medborgarkontor samt Sahlgrenska och Östra sjukhuset.

I särklass störst i hela Sverige var röststället i Nordstan med cirka 40.000 röstande. Det ska jämföras med 19.000 röster 2006, som var det årets rekord. Näst störst i Sverige i år var Stockholms central med cirka 25.000 röster. Näst störst i Göteborg var Stadsbiblioteket med 15.000 röster och därefter Frölunda kulturhus med 11.000.

Inte ett enda klagomål

– Men alla inom förtidsröstningen har gjort en enormt arbetsinsats, utifrån de olika förutsättningarna på de platser där de varit. De har haft väldigt olika öppettider och bemanning. Behovet av information och handledning har också varierat mycket från ställe till ställe, säger Jonas Andrén.

Dessa 135.000 möten under 19 dagar har heller inte resulterat i inte ett enda klagomål från allmänheten vad gäller bemötandet. Däremot har en och annan hört av sig om valsedlarnas placering eller att vissa försvunnit. Men det är sådana problem som även de ordinarie vallokalerna tampas med.

7456.jpg

Förtidsröstningsstället mitt i Nordstan är störst i Sverige. Foto: Peter Svenson

Läs också:
Valdeltagandet ökade i Göteborg men stora lokala skillnader [2010-09-20]
S, V och MP ser ut att behålla sin majoritet i fullmäktige [2010-09-20]