Har lärt av misstagen. Valnämnden i Göteborgs Stad har fått kritik för sitt sätt att hantera valet i höstas. Inför omvalet till regionfullmäktige den 15 maj genomför man ett antal åtgärder för att säkra att allt nu går rätt till. Valnämnden menar samtidigt att en del kritik beror på missförstånd, och på okunskap om hur det svenska valsystemet är utformat.

Kritiken efter valet i september 2010 har bland annat handlat om att för få personer tog emot förtidsröster, att röster tappades bort, att alla partiers röstsedlar inte syntes lika bra, att valbås ibland placerades med insyn, och att legitimationer inte alltid kontrollerades ordentligt.

Valnämnden har på onsdagen svarat på kritiken punkt för punkt inför kommunstyrelsen, och förklarat hur man ska se till att problemen inte upprepar sig i framtida val.

Delvis osaklig debatt
En del kritik grundar sig på missförstånd enligt Valnämnden. Bland annat konstaterar man att några röster aldrig tappades bort i Göteborg, utan att det gällde andra orter. Ett par andra synpunkter menar Valnämnden kommer av att alla inte vet hur det svenska valsystemet ser ut. Till exempel gäller det kritiken mot att det bara var en person per lokal som tog emot förtidsröster. Det är helt i enlighet med den svenska vallagen.

– Det har ju varit väldigt många olika uttalanden i media. En del av dem är korrekta och sakliga och beskriver rimlig kritik, en del är mindre sakliga eller bygger på missuppfattningar eller riktiga fel, säger Björn Tedeman på Valnämnden i Göteborgs Stad.

Finns saker att åtgärda
Nu kommer Valnämnden ändå inför omvalet att ha två personer i alla lokaler där man tar emot förtidsröster, i väntan på att det eventuellt blir en ändring i vallagen framöver.

Men Björn Tedeman erkänner också utan omsvep att en del misstag begicks under det senaste valet.

– Vi försöker inte frånsäga oss vårt ansvar, det har skett en del handhavandefel och dem försöker vi ta tag i.

Inför omvalet den 15 maj kommer Valnämnden därför delvis att byta vallokaler, för att undvika den trängsel och röra som uppstod på vissa platser vid förra valet. Till riksdagsvalet 2014 kan det bli aktuellt med mindre valdistrikt.

Röstmottagarna har ögonen på sig
Valnämnden kommer också att införa obligatorisk utbildning för alla röstmottagare, och inte som hittills bara för dem som är nya. Ett antal röstmottagare som inte skötte sin uppgift ordentligt i förra valet kommer inte att få arbeta med omvalet.

Valnämnden kommer också att ta fram en egen handbok för dem som jobbar i Göteborg, utöver den manual som Valmyndigheten gjort. Tillsammans med all personal kommer man att göra en extra noggrann genomgång av de moment som inte fungerade i höstens val.

– Det är ju den stora utmaningen, att vi rekryterar 2000 personer till en dags arbete vart fjärde år. Det är inte helt lätt att hålla en kår som är välutbildad och har full koll på läget hela tiden. Man informerar och man utbildar, men i slutänden måste varje enskild individ ta sitt ansvar. Vi kan allihop räkna med att vi kommer att vara väldigt noggrant granskade i år – vilket bara är bra.

Förslag på förändring av vallagen
Björn Tedeman tycker omvalet är ett bevis för att demokratin fungerar.

– Även om det finns många som är kritiska till att det blir ett omval och att det är dyrt, så tycker vi samtidigt att det är ett bevis på att processen ändå fungerar – sker det ett fel så går det faktiskt att överklaga, man kan få rätt och då blir det ett omval. Det är synd att det behövs, men om det nu begicks fel så är det ju bra att det går att rätta till.

Det var inte bara i Göteborg som misstag begicks i det förra valet. Valnämnden i kommunen har tillsammans med Valnämnden i Stockholm träffat Valmyndigheten och gått igenom vad som gick snett. Valmyndigheten har efter det lämnat ett förslag till regeringen på hur instruktionerna kring genomförandet av ett val kan bli tydligare, och hur vallagen skulle kunna förändras för att göra valprocessen säkrare och mer begriplig för medborgarna.