Kortare tid. Den 15 maj är det omval till regionfullmäktige i Västra Götaland efter att det begicks fel i samband med valet i höstas. Förtidsröstningen i Göteborg blir kortare i tid men på lika många platser som vid valen i höstas.

– Det skulle vara konstigt och pedagogiskt fel att ha förtidsröstning bara på vissa av de ställen som medborgarna är vana att gå till, säger Jonas Andrén, biträdande kanslichef på valnämnden i Göteborgs Stad.

Ingen förtidsröstning i Nordstan
Förtidsröstningen äger rum på 35 ställen: Alla stadsdelsbibliotek och medborgarkontor, Sahlgrenska och Östra sjukhuset, Dalheimers hus, Stadsbiblioteket, Rådhuset vid Gustaf Adolfs torg samt på bokbussarna.

Rådhuset, alltså före detta tingsrätten, är det enda stället som är öppet för förtidsröstning även på valdagen 15 maj. Fast då är det inte främst avsett för göteborgare utan för väljare från andra håll som inte hinner rösta i den egna vallokalen där hemma.

Däremot blir det ingen förtidsröstning i Nordstan – som vid valen i höstas var Sveriges mest välbesökta förtidsröstställe med cirka 40.000 röster.

– Det beror på att Nordstan redan var upptaget av Vetenskapsfestivalen, säger Jonas Andrén.

Hoppas på högt valdeltagande
Förtidsröstningen startar torsdag 5 maj och pågår till lördag 14 maj, alltså tio dagar.

– Det är reglerat i vallagen att förtidsröstning ska pågå i tio dagar före valdagen vid omval, men i 18 dagar vid ordinarie val, så det kan inte vi påverka, kommenterar Jonas Andrén.

Han hoppas på ett högt valdeltagande vid omvalet, även om mycket tyder på att intresset för omvalet inte är på topp.

– Vid ordinarie allmänna val brukar vi ligga runt 80 procents valdeltagande och vid EU-valen runt 50 procent, så jag hoppas att vi hamna på den nivån, säger Jonas Andrén.

Ta med röstkort och legitimation
– Vi drar inte ner på våra ambitioner utan arbetar på precis samma sätt som vid ordinarie val.

Om ungefär hälften av de röstande avlägger sina röster i förtid, skulle det betyda cirka 80.000 förtidsröster, att jämföra med 135.000 förtidsröster vid valet i september 2010.

Röstkort och legitimation är vad som behövs när man ska förtidsrösta. Men om man har glömt röstkortet går det att skriva ut nya på förtidsröstningsställena, förutsatt att man har legitimation med sig.

Regionvalet görs om eftersom det begicks fel i samband med valet i höstas. Även om felen inte gällde särskilt många röster, så kan det ha påverkat vart ett par utjämningsmandat gick. Därför har Valprövningsnämnden beslutat att ett omval ska hållas söndag 15 maj.