Göteborgs kommunfullmäktige har nu fastställt den nya kommunstyrelsen för mandatperioden 2011-2014. En nyhet är att kommunalråden med rotelansvar delas in i tre olika grupper – den ekonomiska, ekologiska och sociala. Även förvaltningar och bolag delas in i de tre dimensionerna för hållbar utveckling.

På torsdagens sammanträde tog fullmäktige det formella beslutet om vilka som ingår i den nya kommunstyrelsen. Det är tretton ordinarie ledamöter och fem ersättare som utgör stadens styre.

I Göteborg är det bara kommunalråden som tillhör den regerande majoriteten som har rotelansvar, det vill säga ansvar för olika områden.

Samtliga dimensioner ska finnas med

Så även under nästa mandatperiod – men enligt en ny modell. Den är baserad på de tre dimensionerna, hämtade från Brundtland-rapporten 1987, som definierar hållbar utveckling: Den ekonomiska, den ekologiska och den sociala dimensionen.

Redan idag arbetar man för att samtliga dimensioner ska finnas med i beslut som rör staden.

– Ambitionen är att frångå stuprörsmodellen även i kommunstyrelsen. Tanken är att man ska se till helheten och ta ett delat ansvar och samverka mellan grupperna. Men varje person har fortfarande politiska ansvarsområden. Det ska vara tydligt vem media och allmänhet ska vända sig till när det gäller olika frågor, säger Per Svensson, stadssekreterare vid kommunstyrelsen.

Göteborgs kommunstyrelse 2011-2014:

Ekonomiska gruppen:

Anneli Hulthén (S)
Näringsliv, utvecklingsfrågor, infrastruktur, internationellt, turism

Mats Pilhem (V)
Personal-jämställdhet, arbetsmarknad, vuxenutbildning

Thomas Martinsson (MP)
Kultur, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, funktionshinder, HBTQ

Ekologiska gruppen:

Mats Arnsmar (S) ersättare
Stadsbyggnad

Kia Andreasson (MP)
Miljö-klimat, konsument, folkhälsa

Marina Johansson (S)
Park-natur, kretslopp

Owe Nilsson (S)
Trafik, mark och bostad

Sociala gruppen:

Anna Johansson (S) ersättare
Barn, unga, äldre, fritid

Dario Espiga (S)
Social resurs, trygghet, folkhälsa

Robert Hammarstrand (S) ersättare
Utbildning, förskola

Övriga ledamöter:

Jonas Ransgård (M)
Kristina Tharing (M)
Maria Rydén (M)
Helene Odenljung (FP)
Martin Wannholt (M)
David Lega (KD)
Hampus Magnusson (M) ersättare
Ann Catrine Fogelgren (FP) ersättare