Flera intressanta samband visar sig när stadskansliets statistikgrupp analyserade årets valresultat till kommunfullmäktige. Bland annat framstår vissa partier som varandras motsatser: Där det ena partiet är starkt är det andra svagt och vice versa.

För att få bättre bild av befolkningen i de nya, sammanslagna stadsdelarna som gäller från 2011, har statistikerna studerat valresultatet utifrån dem.
Det visar sig att i Centrum, där så väl Moderaterna (M), Centerpartiet (C) och Folkpartiet (FP) har sitt starkaste stöd, där har Socialdemokraterna (S) sitt svagaste. Och omvänt: I Angered, där S har sitt starkaste stöd har samtliga M, C och FP sitt svagaste.

Stark i en stadsdel samtidigt svag i en annan

Ännu fler sådana motsatsförhållanden hittats: I Majorna-Linné, där Vänsterpartiet (V) har sitt starkaste fäste, där har Kristdemokraterna (KD) sitt svagaste fäste. Även det omvända gäller: I Västra Göteborg, där V är svagast, är också KD starkast.

På samma sätt ser det ut att finnas ett samband mellan Miljöpartiet (MP) och Sverigedemokraterna (SD). I Majorna-Linné, där MP har sitt starkaste fäste, har SD sitt svagaste. På Norra Hisingen var det precis tvärt om, där har SD sitt starkaste stöd och MP sitt svagaste.

Valnattens resultat står sig

Även efter onsdagsräkningen stod sig valnattens preliminära mandatfördelning till kommunfullmäktige: 32 mandat till allianspartierna (inget till Centerpartiet). Och precis lika många till S och V tillsammans. Vägvalet (VV) och SD fick tillsammans åtta mandat. Det innebär att bara MP med sina nio mandat är stora nog att ge endera block egen majoritet.

I de nya stadsdelsnämnderna ser fördelningen lite annorlunda ut. I Angered fick de rödgröna partierna tillsammans 66 procent av rösterna och alliansen bara 20 procent. Östra Göteborg ligger inte långt efter med 64 mot 22, följda av Norra Hisingen med 50 mot 32.

7F44.jpgI andra änden av skalan ligger Västra Göteborg där alliansen fick 56 procent mot de rödgrönas 33 procent. Därefter följer Centrum med 53 mot 36 och Askim-Frölunda-Högsbo med 48 mot 40.

Medelåldern överrepresenterad

Åldersmässigt är hela 44 procent av kommunfullmäktiges invalda ledamöter i åldrarna 30-49 år. Det innebär en överrepresentation i förhållande till befolkningen.

Även ledamöter i åldrarna 50-64 år är överrepresenterade. Medan ledamöter under 29 år och över 65 är underrepresenterade i förhållande till befolkningen i Göteborg.

Kvinnorna allt färre i fullmäktige

Andelen kvinnor i det nyvalda kommunfullmäktige blir kommande mandatperiod bara 44 procent. Det är att jämföra med 48 procent under förra mandatperioden. Så här låg har andelen inte varit sedan mandatperioden 1991-1994.