Moderaterna och Miljöpartiet går framåt. Socialdemokraterna backar. Centerpartiet tappar sitt mandat, istället tar sig Vägvalet in i fullmäktige. S, V och MP har dock tillsammans fortfarande majoritet, om än med nöd och näppe. Det visar den preliminära rösträkningen från valnatten.

Socialdemokraterna tappar sex mandat och har nu 25. Vänsterpartiet behåller sina sju mandat och Miljöpartiet ökar med två mandat till nio.

Sammanlagt har de tre partierna två mandat färre än efter förra valet, men ändå 41 av 81 mandat och därmed en egen majoritet om än med minsta möjliga marginal. Detta är att jämföra med 46 mandat i förra valet.

– Det osannolikt att detta skulle ändras i den slutliga räkningen, säger Lutz Ewert vid stadskansliets enhet för samhällsanalys och statistik.

C tappar sitt enda mandat

Men även andra konstellationer skulle förstås kunna ge en majoritet.

Moderaterna får tre nya mandat i kommunfullmäktige och är nu uppe i 23. Folkpartiet tappar däremot två mandat och landar på sju. Kristdemokraterna minskar med tre mandat och har nu bara två kvar.

Centerpartiet tappar sitt enda och står därmed utan. Allianspartierna tillsammans får alltså tre mandat mindre än i förra valet: 32 av 81 totalt. Med miljöparitets nio skulle det bli 41 – också det en majoritet.

Följ räkningen på Valmyndighetens sajt

Sverigedemokraterna utökar sitt enda mandat med ytterligare två. Men ännu större blir det nya parti som nu tar plats i Göteborgs kommunfullmäktige: Vägvalet, det nya missnöjespartiet mot vägtullar, gör entré med fem mandat.

Detta är valnattsresultatet, det preliminära resultatet som baseras på räkningen i vallokalerna under valnatten. Därtill kommer sedan den så kallade onsdagsräkningen, där sena förtidsröster och utlandsröster tillkommer.

Det slutliga resultatet redovisas vanligtvis inom tio dagar efter valet. På Valmyndighetens sajt kan man följa rösträkningen fortlöpande (se länk nedan).

Tillträder 1 november

Även personvalskryssen kommer då att ha räknats, så att det framgår vilka personer som blivit invalda i fullmäktige. De nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige tillträder den 1 november 2010 och kallas till sitt första kommunfullmäktigesammanträde tre dagar senare.

Därefter är det kommunfullmäktige som utser vilka personer som ska sitta i kommunstyrelsen, i stadsdelsnämnderna och i facknämnderna.

3574.jpg

Röstfördelningen i Göteborg, valnattsresultat.

40D8.jpg

Fler tabeller finns på länken nedan.

Läs också:
Valdeltagandet ökade i Göteborg men stora lokala skillnader [2010-09-20]
40 procent röstade i förtid – nytt rekord i Göteborg
[2010-09-20]