Valdeltagandet till kommunfullmäktige ökade i år med 2,4 procentenheter jämfört med valet för fyra år sedan. Allra mest ökade det i de valdistrikt som tidigare haft lägst valdeltagande. Men de stora skillnaderna i valdeltagande mellan stadsdelarna består fortfarande.

Enligt valnattsräkningen valde 312.219 göteborgare i år att utnyttja sin rätt att rösta i valet till kommunfullmäktige. Det motsvarar 77,1 procent av den röstberättigade befolkningen och är att jämföra med 76,2 procent i valet 2006.

– De senaste tre valen har trenden varit ett ökat valdeltagande här i Göteborg, efter den nationella bottennoteringen 1998, säger Erica Litzén, chef för stadskansliets enhet för samhällsanalys och statistik.

Dramatiken avgör

Hon tror dock inte att ökningen är del av någon större samhällstrend.

– Jag kan tänka mig att valet helt enkelt blir mer intressant med de här två tydliga blocken. Man upplever att det finns en anledning att gå och rösta.

Det ökade valdeltagandet är relativt jämnt fördelat över stan. Allra mest ökade det dock i de två valkretsar som hittills haft lägst valdeltagande:

Hisingen ökade med 2,8 procentenheter till 75,8 procent. Öster ökade med 2,4 procentenheter till 70,1 procent. Medan Centrum och Väster ökade med 2,3 procentenheter vardera och landade på 80,4 respektive 82,1 procents valdeltagande.

De lokala skillnaderna är alltså ganska stora. Precis som i förra valet ligger valdeltagandet i flera valkretsar i Älvsborg, Askim, Näset, Backa och Torslanda över 90 procent. Medan det i vissa valdistrikt i Bergsjön och Gårdsten, ligger under 50.

Högsta och lägsta

Allra högsta valdeltagandet hade valkretsen Norra Fiskebäck med 92,6 procents valdeltagande. Ironiskt nog var det en av få valdistrikt som sänkte sitt valdeltagande jämfört med 2006. Då var det uppe i hela 93 procent.

Allra lägst valdeltagande hade Gärdsmosse i Bergsjön, 44,5 procent. Men ändå en ökning från 43,8 i valet 2006.

Men valkretsar behöver inte ligga på varsin sida stan för att ha drastiskt olika valdeltagande. Se bara på Åkered med sina 90,3 procent som gränsar till Södra Opaltorget med 76,2 procent, som ligger inte så långt ifrån Frölunda Torg med 59,7 procents valdeltagande.

Inga satsningar i år

– Ofta är det vilka bostadstyper som finns i ett område som är avgörande för hur stor andel av invånarna som röstar, säger Erica Litzén.

– Ju högre inkomst och utbildningsnivå desto troligare att man går och röstar. Men informationsinsatser kan förstås också påverka valdeltagandet.

Inför valet 2006 fick Göteborg ett statligt bidrag på 175.000 kronor för just sådana informationsinsatser i de områden där valdeltagandet var som lägst.

– Men vad jag vet har vi inte fått något sånt från regeringen i år.

I årets val valde för övrigt 2.912 personer att lägga en blank valsedel i kuvertet. Det motsvarar 0,9 procent av de röstande. Det är en minskning sedan sist, då de blanka valsedlarna utgjorde 1,5 procent.

Läs också:
S, V och MP ser ut att behålla sin majoritet i fullmäktige [2010-09-20]
40 procent röstade i förtid – nytt rekord i Göteborg [2010-09-20]