Den preliminära mandatfördelningen från valnatten gäller. När S, V och MP lägger ihop sina röster får de knapp majoritet i kommunfullmäktige – 41 mandat av totalt 81. Och allt fler göteborgare går och röstar. Den slutliga rösträkningen som avslutades på söndagen visar ett valdeltagande på 79 procent – en ökning med 2,8 procentenheter.

Sammantaget innebär röstresultatet att flera tänkbara majoritetskonstellationer. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet får tillsammans en knapp majoritet. En lika knapp majoritet får Alliansen om de får över Miljöpartiet på sin sida.

S får sex mandat färre

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har exakt lika många mandat som Alliansen, det vill säga 32 mandat. Så det beror helt på hur Miljöpartiet, som har nio mandat, väljer att agera, säger Lutz Ewert på stadskansliets enhet för stadsutveckling och samhällsanalys.

Precis som i riksdagsvalet tappar Socialdemokraterna rejält. Minskningen med hela sex mandat ger totalt 25 mandat. Moderaterna förstärker sin position som andra största parti i Göteborg genom att öka från 20 till 23 mandat.

Fem mandat till Vägvalet

Vänsterpartiet behåller sina sju mandat. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna tappar väljare och minskar med två respektive tre mandat. Det ger Folkpartiet sju mandat medan Kristdemokraterna får nöja sig med två. Centerpartiet förlorar sitt enda mandat och åker därmed ur fullmäktige.

Istället blir det några helt nya ansikten. Det nya partiet Vägvalet, som vill stoppa planerna på vägtullar, tar plats med fem mandat. Miljöpartiet ökar med ett par mandat, från sju till nio. Även Sverigedemokraterna tar ett kliv framåt och ökar sitt enda mandat till tre.

Nya ledamöter tillträder 1 november

Valdeltagandet ökar, 319.939 göteborgare valde att rösta. Det är 78,99 procent av de röstberättigade och en ökning med nästan 2,8 procentenheter jämfört med valet 2006. Då var valdeltagandet 76,2 procent.

– I flera av de stadsdelar som brukar ha lågt valdeltagande, bland annat Angered och Lundby, har ökningen varit över genomsnittet, säger Lutz Ewert.

De nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige tillträder 1 november och kallas till sitt första sammanträde i kommunfullmäktige tre dagar senare. Vilka personer som ska sitta kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och facknämnderna avgörs av kommunfullmäktige.

BAA_2.jpg