Röstpendel visar vartåt det lutar. Ja eller nej till trängselskatt är frågan och på valnatten kan alla göteborgare följa rösträkningen online. Efterhand som rösterna från de 297 distrikten räknats samman läggs resultatet ut på Göteborgs Stads webbplats. Där visar en mätare den aktuella ställningen, efterhand som resultaten från valdistrikten rapporteras in.

Samma dag som övriga val – den 14 september – ska göteborgarna ta ställning till om trängselskatten ska fortsätta i Göteborg. Resultatet av den rådgivande folkomröstningen publiceras på stadens webbsida i takt med att röstsammanräkningen blir klar.

Varje distrikt lämnar över de färdigräknade rösterna till en central röstmottagning.

– Vid 23-tiden bör det första distriktet vara klart och rösträkningen pågår sedan till två, tre på natten, säger Frida Nowotny på valkansliet Göteborgs Stad.

Folkomröstningen räknas sist
På valdagen håller vallokalerna öppet fram till klockan 20. När portarna stängs börjar rösträkningen som sker i en särskild ordning.

– Först räknas valsedlarna till riksdagsvalet, därefter kommun- och landstingsvalen. Först när det är klart är det dags för att räkna rösterna i folkomröstningen, säger Frida Nowotny.

Valnattens resultat preliminärt
På webbsidan kan göteborgarna se hur pendeln mellan ja- och nej-sidan svänger och dessutom följa valstatistiken distrikt för distrikt. Det går också att följa variationen mellan valkretsarna – Centrum, Öster, Väster och Hisingen.

Valnattens resultat är preliminärt. Inte förrän efter onsdagens sammanräkning av sent inkomna förtidsröster är folkomröstningen helt genomförd. Efter det fastställs resultatet.

Ytterligare 20 000 röster
– Det kan röra sig om 20 000 röster som ska räknas på onsdagen. När den sammanräkningen är gjord fastställer valnämnden resultatet – om något är oklart kan det ske en ny granskning, säger Frida Nowotny.

Senast den 30 september ska valresultatet vara helt fastställt. Göteborgarnas ställningstagande lämnas sedan över till kommunfullmäktige.

– Sedan är det upp till politikerna hur de vill hantera resultatet, säger Frida Nowotny.

Pengar till västsvenska paketet
Trängselskatten infördes i Göteborg 2013. Den ingår i avtalet om Västsvenska paketet som Göteborgs Stad har tillsammans med svenska staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Ett av syftena med trängselskatten är att delfinansiera Västsvenska paketet som bland annat innehåller en ny Götaälvbro, en pendeltågstunnel, en ny älvförbindelse och satsningar på kollektivtrafiken.

Folkinitiativ bakom folkomröstningen
Under hösten 2012 startade namninsamlingar mot trängselskatten. Mer än tio procent av göteborgarna krävde folkomröstning. När kommunfullmäktige tog upp frågan ett halvår senare fattades beslut om att genomföra en folkomröstning i samband med valet 2014.

Röstsedlarna för folkomröstningen är rosa med svart text och finns på alla platser där man kan rösta i Göteborg. Alla som har rösträtt i valet till kommunfullmäktige får också rösta om trängselskatten.