Foto: Peter Svenson

Första gången som över hälften röstade. I och med den så kallade "onsdagsräkningen" av rösterna till EU-parlamentet är samtliga göteborgares röster räknade. Valdeltagandet på 52,3 procent visar att fler än i något tidigare EU-val gick till valurnorna.

– Det får man säga är glädjande. Det är första gången vi når över 50 procent och det ger ju större legitimitet i EU-parlamentsvalet, säger Bill Werngren, chef för valkansliet.

Vid ”onsdagsräkningen” räknas alla röster som avgavs på annan ort i landet, utomlands eller i en förtidslokal under valdagen. I år uppgår den siffran till 8000, varav ungefär hälften utgörs av personer som röstade i Nordstan på valdagen.
Årets valdeltagande är det högsta sedan det första valet till Europaparlamentet 1995, i samband med Sveriges EU-inträde (se statistik för tidigare val nedan).

Kan man vara nöjd med valdeltagandet?
– Det är väljarna själva som avgör det. Vi på valkansliet informerar bara om var och när man ska rösta och ser till att alla har samma möjlighet att avlägga sin röst. Att få folk att gå till valurnorna är de politiska partiernas sak.

Liksom tidigare val är skillnaderna i valdeltagande stora mellan olika delar av Göteborg. Staden är indelad i 301 valdistrikt. I det distrikt där flest röstade nådde deltagandet över 70 procent, medan det i andra distrikt stannade vid 25 procent. Det övergripande mönstret är att valdeltagandet är högre ju mer resursstarkt ett område är, gällande utbildningsnivå och medelinkomst.

Många röstar i förväg
Närmare hälften av de som röstade, 44 procent, valde att rösta i förväg på någon av stadens bibliotek eller kulturhus, eller i Nordstan. Bill Werngren konstaterar att förtidsröstningen har ökat markant sedan kommunerna tog över ansvaret. Längre tillbaka, när förtidsröstningen gjordes på postkontor, var det bara ungefär en fjärdedel som valde det sättet.

– Jag tror att det har att göra med att tillgängligheten blivit bättre, och att folk tycker det är bekvämt att få det gjort. Det kan handla om vardagsnära saker, till exempel att man räknar med att det kommer bli fint väder när det är valdag och då vill man inte binda upp sig.

Förslag om röstning via nätet
En vanlig fråga som valkansliet får är om det kommer bli möjligt att rösta hemma, via nätet. Det är en fråga som har diskuterats länge. Men Bill Werngren ser inte att det kommer bli verklighet, i alla fall inte inom en snar framtid.

– Skälet är att man vill ha en öppen process, där människor går in bakom skärmen i vallokalen och gör sina val själva. I bostaden finns risk att någon kan tvinga en annan individ att rösta på ett visst sätt.

Det finns just nu ett förslag i Riksdagen om att göra ett begränsat försök med röstning via internet i valet 2018.

– Men om det blir något försök eller inte, det får vi se. Man är generellt väldigt försiktig med att ändra i systemet. Nu ska vi rodda hem riksdagsvalet 2014 först, säger Bill Werngren.