Förberedelserna för extravalet har börjat. Valapparaten för ett extra riksdagsval i Göteborg drog igång direkt efter onsdagens besked från statsminister Stefan Löfvén. Redan på torsdagen hade 600 chefer för vallokalerna i Göteborg fått mail om saken.

På måndag förmiddag har valnämndens ledningskansli ett första möte om extravalet, som alltså planeras till 22 mars 2015.

– Men redan idag torsdag och i morgon fredag tar vi ett stort antal kontakter vad gäller vallokaler, rekrytering av valarbetare och andra förfrågningar, säger Bill Werngren, chef för valnämndens kansli.

Enbart riksdagsval i Göteborg
Han räknar med att det behövs lika många valarbetare som vid senaste valet i september, runt 2000 personer, trots att det nu bara blir val till riksdagen, inte till kommun och landsting.

– Ja, hanteringen blir ju lite enklare när det bara är ett val. Men vi räknar med ett högt valdeltagande.

Bill Werngren hoppas och tror att göteborgarna ska kunna gå och rösta i samma lokaler som vid höstens val.

– Det är inte helt säkert att det kan bli så, eftersom en del skolor byggs om, till exempel. Det är sådana saker vi måste kolla upp nu.

Förtidsröstning i tio dagar
– I övrigt avvaktar vi instruktioner från Valmyndigheten, som säkert kommer snart, säger Bill Werngren.

Vid valen i september fanns det 297 vallokaler i Göteborg och cirka 25 lokaler för förtidsröstning.

Förtidsröstningen kommer också att genomförs på samma sätt som vid valet i höstas, enda skillnaden är att perioden för förtidsröstning blir kortare: Tio dagar i stället för 18 dagar.

Bill Werngren räknar med att alla bibliotek som var öppna för förtidsröstning i september kommer att vara det även i mars 2015. För köpcentrat Nordstan – där 40.000 personer röstade i höstas – råder en viss tveksamhet, eftersom den ytan redan är bokad den aktuella tiden.

Osäkert om Nordstan är ledig
– Det pågår redan diskussioner med Nordstan om vi kan lösa det, annars får vi hitta en annan bra lokal, säger Bill Werngren.

Igår bjöd statsminister Löfvén än en gång in Alliansen till förhandlingar om budgeten. Ni tror inte att det kan leda till att extravalet inte blir av?

– Vi kan inte spekulera kring det. Om statsministern säger att han den 29 december ska utlysta nyval till 22 mars, så gäller det!